25 - 28 Ebrill 2019 | Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

RawFfest - Youth Arts Festival

Ynghylch

Ynghylch

Mae GŵylGrai:

  • yn hyrwyddo ac yn cefnogi celfyddwaith gan artistiaid a pherfformwyr ifainc 14-25 oed.
  • wedi’i hangori mewn oedfan gelfyddydau a chanddi leoliadau atodol mewn mannau trefol ac yn ymestyn i ardaloedd gwledig. 
  • yn rhoi mwy o le i gymryd rhan yn y celfyddydau i bobol ifanc, sydd wrth y llyw o’r dechrau i’r diwedd. Mae hyn yn cynnwys eu cynrychioli ar y grŵp llywio, curadu’r ŵyl, gweithio fel prentisiaid, a chael eu hyfforddi fel gwirfoddolwyr.
  • yn cynnig rhaglen dros bedwar diwrnod (dydd Iau tan ddydd Sul) yng nghanol mis Ebril.
  • yn chwilio cyfleoedd i gyfnewid sgiliau a rhyngweithio cymdeithasol. Cyfrwng ydi’r ŵyl i hyfforddi pobol ifanc mewn arfer yn y celfyddydau ac er mwyn cael profiad trylwyr trochol dylai’r cyfranwyr i gyd fod mewn llety yn ymyl
  • yn gynaliadwy, o fewn cyrraedd ac yn fforddiadwy i bobol ifanc yng Nghymru. Mae’r ŵyl yn ddwyieithog ac rydym yn ymroddedig i wneud yr ŵyl yma mor gynhwysol ag y bo modd a chwilio’n weithredol am amrywiaeth ar bob gwedd arni.

Y stori hyd yn hyn...

Cychwynnodd y daith mewn cynhadledd celfyddydau ieuenctid yn 2012 pan alwodd pobol ifanc am fwy o gyfleoedd i ddathlu eu gwaith. Yn 2013 comisiynodd Cyngor Celfyddydau Cymru (CCC) Ymchwil Arad i brofi a oes galw am ŵyl newydd ac a oes bwlch yn y farchnad. Yr ateb i’r ddau gwestiwn oedd ‘oes’. Yn 2014 comisiynodd CCC Ceridwen i 'sgrifennu astudiaeth ddichonoldeb gyda grŵp o ddwsin o bobol ifanc o bob cwr o Gymru. Aeth y bobol ifanc i wyliau yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Norwy. Yr ŵyl yma ydi canlyniad cynigion yr holl bobol ifanc hynny yn 2013 a 2014.

Yn 2015, daeth pum corff at ei gilydd i wneud yr ŵyl yn realaeth: Arts Development UK yn Gorff Llywodraethol, Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid Cymru, Casnewydd Fyw, Venue Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru.

Yn 2016 cynhaliwyd ein gŵyl gyntaf yng Nglan yr Afon, Casnewydd. Cliciwch ar y linc hon i weld ffilm fer a wnaed gan Arron a Tara, dau o'n Gwneuthurwyr Ifanc Diwydiant Creadigol.

Crosesawyd GŵylGrai i Venue Cymru yn 2017 ac fe fydd yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn 2019. 

Staff

Cyfarwyddwr: Ruth Garnault ruth@rawffest.wales

Gweinyddwr: Plum Grosvenor-Stevenson plum@rawffest.wales

Datblygu ac Ieuenctid Cydlynydd: Fran Pickard fran@rawffest.wales