18 – 21 Awst, 2016 | Glan yr Afon, Casnewydd

RawFfest - Youth Arts Festival

Dewch yn Rhan o’n Gwaith Ni

Dewch yn Rhan o’n Gwaith Ni

Oes arnoch eisiau helpu i redeg yr ŵyl gelfyddydau ieuenctid yma?

A ydych chi am helpu i ffurfio GŵylGrai 2019?

A ydych chi’n rhaglennydd o fri neu’n farchnatwr celfyddydau? Efallai eich bod ar dân i gymryd rhan mewn rheoli digwyddiadau? Efallai eich bod am gwrdd â phobl ifanc eraill sy’n frwd am y celfyddydau a gweithio gyda nhw? Mae GŵylGrai ar gyfer pobl ifanc gan bobl ifanc ac ar hyn o bryd, rydym yn chwilio am bobl ifanc 16-25 mlwydd oed brwdfrydig i gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau cynllunio.

Ar hyn o bryd, mae gennym ystod o rolau cyffrous ac amrywiol y gallwch gymryd rhan ynddynt. Mae’r rhain yn rolau gwirfoddol a di-dâl, ond:

·         Maent yn caniatáu i chi gael dweud eich dweud ynghylch rhedeg y digwyddiad celfyddydau ieuenctid mwyaf yng Nghymru.

·         Gallwch ddysgu sgiliau newydd mewn ystod o feysydd.

·         Gallwch gwrdd â phobl newydd sy’n rhannu eich angerdd am y celfyddydau.

Os yw hyn oll yn swnio fel rhywbeth yr hoffech gymryd rhan ynddo, llenwch y ffurflen hon a byddwn mewn cysylltiad â chi.

Bydd ein cyfarfod cynllunio ar 5 Mawrth 2019 o 6yp i 8yp, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, ond os na allwch ddod ar y dyddiad hwn, peidiwch â phoeni, bydd digonedd o gyfleoedd eraill i gymryd rhan.

Mae ein cyfarfod marchnata cyntaf ar yr 2 o Hydref 2018 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru,

os ydych chi moyn bod yn rhan o’r grŵp marchnata, e-bostiwch Plum ar plum@rawffest.wales

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach, cofiwch gysylltu â ni ar unwaith.

Rydyn ni’n chwilio am bobl ifanc 16 – 25 oed i guradu, cynllunio a hyrwyddo rhaglen lenyddol yr ŵyl.

Slam farddoniaeth? Dosbarth meistr ar hunan-gyhoeddi? Gweithdy ysgrifennu nofel? Sut i flogio? Cystadleuaeth? Lansiad llyfr?

Pobl ifanc sydd wrth y llyw. Chi sy’n dewis y rhaglen. Byddwn ni’n rhoi cymorth i chi wireddu’ch gweledigaeth.