25 - 28 Ebrill 2019 | Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

RawFfest - Youth Arts Festival

Gwybodaeth

Gwybodaeth

Ar y dudalen hon cewch wybodaeth am grŵpiau, am lety a Chwestiynau Cyffredin

Mae’r ŵyl celfyddydau ieuenctid fwyaf yng Nghymru yn ei hôl ac rydym ar fin dechrau cynllunio ar gyfer 2019!

Ar hyn o bryd, rydym yn chwilio am bobl ifanc (16-25) o ledled Cymru i gymryd rhan yng ngwaith cynllunio’r ŵyl. Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o’r tîm sy’n helpu i ffurfio GŵylGrai 2019, ewch i’r dudalen cymryd rhan er mwyn cael gwybod mwy.

Bydd rhagor o wybodaeth ynghylch trefniadau i grwpiau a thocynnau ar gael yn agosach at yr ŵyl. E-bostiwch Plum ar plum@rawffest.wales am unrhyw wybodaeth bellach.

Cwestiynau Cyffredin

Faint o oed y mae’n rhaid i mi fod?

14 – 25 oed ar 1 Medi 2018 h.y. wedi’ch geni rhwng 1.9.1992 a 1.9.2004, bydd rhaid i chi fod yn 16 oed o leiaf er mwyn bod yn rhan o’r grwpiau cynllunio.

Oes gofyn i mi fod yn Gymro neu’n Gymraes? 

Nac oes.  Mae croeso i bobol ifanc i gyd rhwng 14 – 25 oed yn yr ŵyl

Oes gofyn i mi fod yn byw yng Nghymru? 

Nac oes, nid dim ond i bobol ifanc sy’n byw yng Nghymru y mae’r ŵyl yma.

Oes gofyn i mi fod yn giamstar ar gelfyddyd neu berfformio? 

Does dim gofyn i chi fod yn “gelfgi” i gael blas ar ŴylGrai. Fe fydd yna bethau yn yr ŵyl yma i bobol ifanc ar bob cam o sgil a gallu. Rydym yn croesawu pobol ifanc sy’n ymddiddori mewn trefnu digwyddiadau, rheoli llwyfan, marchnata etc. 

A oes rhaid i mi dalu?  

Bydd rhai gweithgareddau yn rhad ac am ddim, a bydd tocynnau i eraill. Bydd gennym rai tocynnau gostyngol a llefydd am ddim. Bydd manylion y polisi tocynnau yn cael eu penderfynu gan y grŵp cynllunio ieuenctid a’u cyhoeddi yn agosach at yr amser.

Beth yw dyddiadau ac amseroedd gŵyl 2019? 

Nos Iau, 25 Ebrill hyd bnawn Sul, 28 Ebrill 2019.

Ymhle mae’r ŵyl?  

Bydd wedi’i lleoli yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd.  

Sut y galla i gadw mewn cysylltiad ynghylch yr ŵyl yma a gwyliau eraill i ddod? 

Ymgofrestrwch i gael ein llythyr newyddion ar y dudalen hafan.