25 - 28 Ebrill 2019 | Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

RawFfest - Youth Arts Festival

Galw am waith

Galw am waith


Bydd rhaglen Gŵyn cael ei lansio yma ym mis Ionawr 2019.  Fodd bynnag,mae lle i ychydig mwy o ddigwyddiadau a pherfformiadau cyffrous ar y rhaglen.

Ydych chi'n gyfrifol am grŵp hoffech ddod ag ef i'r ŵyl? Ydych chi’n

  • rhan o grŵp theatr ac am ddod â sioe? 
  • rhan o fand ac am rannu eich cerddoriaeth?
  • rhan o grŵp dawns ac am ddod â pherfformiad?
  • ffotograffydd, yn artist neu’n gynlluniwr ffasiwn ac am arddangos eich celfyddwaith?
  • yn llenor, yn fardd, neu’n flogiwr?

Ydych chi'n gyfrifol am grŵp hoffech ddod i'r ŵyl?

Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar y ffurfiau creadigol byddwn yn eu hystyried.

I gynnig gwaith, llenwch y ffurflen ar-lein: https://goo.gl/forms/ArAcQuUAA... 

Er mwyn cael blas o ŵylGrai, gwyliwch y fideo hon o ŵyl 2016, a wnaed gan ddau o’n hartistiaid ifanc.

Caiff  rhaglen GŵylGrai ei lansio ym mis Ionawr 2019; fodd bynnag, bydd ein grwpiau cynllunio yn dechrau chwilio am waith ar gyfer gŵyl y flwyddyn nesaf yn fuan.

Cwestiynau Cyffredin

A fydd GŵylGrai yn fy nhalu i berfformio neu i ddangos ein gwaith?

Mae gennym gyllideb gyfyngedig i dalu nifer fechan o’r prif berfformwyr. Fodd bynnag, hanfod yr ŵyl hon yw bod pobl ifanc yn dod ynghyd i rannu eu gwaith, felly, fel y blynyddoedd blaenorol, ni chânt eu talu. Mae GŵylGrai yn ŵyl lle mae pawb yn arddangos eu gwaith. Fe wnaeth un o’n pobl ifanc ei disgrifio fel “confensiwn anghonfensiynol.”

Hoffwn ddod â pherfformiad. A oes raid i mi dalu am docyn?

Y grŵp cynllunio ieuenctid fydd yn penderfynu ar y polisi prisio tocynnau ac fe gyhoeddir hyn yn fuan. Byddwn yn trafod gyda nhw ynghylch sut i wobrwyo pobl ifanc sydd wedi dod â pherfformiad, er enghraifft drwy docynnau gostyngol. Caiff y manylion eu cyhoeddi yn yr hydref.

Faint yw’r tocynnau? 

Y grŵp cynllunio ieuenctid fydd yn penderfynu ar y cynlluniau am docynnau’r ŵyl a chaiff y wefan ei diweddaru yn yr hydref.

A fydd arweinwyr gweithdai’n cael eu talu?  

Mae gennym gyllideb gyfyngedig i artistiaid redeg gweithdai. Fodd bynnag, os ydych yn artist gyda chorff a gyllidir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, byddem yn disgwyl i’r corff hwnnw dalu eich ffi (er enghraifft, yn 2016 roeddem yn ddiolchgar i Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a Ballet Cymru ill dau am gynnig dawnswyr tan gamp i arwain gwahanol weithdai). Mae gofyn i chi gynnig eich syniad ar gyfer gweithdy drwy’r ffurflen yma a bydd y bobol ifanc yn y grŵp cynllunio’n penderfynu beth maen nhw am ei gael. Ebostiwch ruth@rawffest.wales i roi gwybod i ni eich bod wedi cynnig gweithdy.