25 - 28 Ebrill 2019 | Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

RawFfest - Youth Arts Festival

Cefnogwch Ni

Cefnogwch Ni

Helpu RawFfest digwydd

Partneriaid yr ŵyl

Partneriaeth bum corff ydi’r ŵyl yma, a roes eu hadnoddau i beri iddi ddigwydd: 

  • Arts Development UK – y rhwydwaith ledled gwledydd Prydain o unigolion a chyrff sy’n gweithio yn y celfyddydau ac mewn cymunedau, elusen gofrestredig a chorff llywodraethol yr ŵyl
  • Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid Cymru - y rhwydwaith ledled Cymru o ymarferwyr celfyddydau ieuenctid
  • Casnewydd Fyw - yr Ymddiriedolaeth sy’n gyfrifol am hamdden a diwylliant yng Nghasnewydd
  • Venue Cymru  - yr oedfan o bwys yn Llandudno, Gogledd Cymru
  • Canolfan Mileniwm Cymru  - canolfan celfyddydau perfformio fflaglong Cymru

Cyllidwyr yr ŵyl

Mae GŵylGrai yn ddiolchgar am gefnogaeth ariannol hael gan Gyngor Celfyddydau CymruLlywodraeth Cymru (Digwyddiadau Mawr), Llenyddiaeth CymruSefydliad Foyle.

Noddwyr yr ŵyl 

Rydym yn aruthrol o ddiolchgar am gefnogaeth Santander i ŴylGrai 2017.  

Ydych chi’n gallu rhoi cymorth i bobl ifanc ddod i’r ŵyl newydd gyffrous yma? 

Mae arnom eisiau i weledigaeth y bobl ifanc ddod drwodd gan gynnwys rhoi lle iddyn nhw gynllunio a rhaglennu’r ŵyl, dangos eu gwaith a chael profiad preswyl ymdrwythol. 

Cefnogwch ein hymgyrch dorfgyllido! 

Pam y dylech chi roi o’ch enillion prin i griw o bobl ifanc fel y gallan nhw gael hen hwyl a hanner mewn gŵyl?  

Am fod yna fwy yng NgŵylGrai nag a welir ar yr wyneb. Cafodd pobl ifanc dro ar fyd yn sgìl y profiad dwys, ymdrwythol yn y peilot yn 2016. Yn ogystal â gwneud ffrindiau oes, aeth eu hyder i’r entrychion.  Maen nhw’n barod i gymryd yr awenau: nid yn unig ar yr ŵyl, ond ar eu bywydau.  

Gallwch roddi yma – cofiwch fwrw golwg ar y fideo anhygoel a wnaeth ein pobl ifanc.  

I ble’r fydd eich arian chi’n mynd? 

Pam y dylech chi roi o’ch arian prin i griw o bobl ifanc fel y gallan nhw gael hen hwyl a hanner mewn gŵyl?  

Wel, fe ddefnyddir eich arian chi at ddau beth: Yn gyntaf i dalu am docynnau rhatach ac am ddim wedi’u bwriadu i bobl ifanc dan anfantais.  Yng Nghymru mae dros un rhan o dair o bobl ifanc yn byw o dan y llinell dlodi (ffigyrau Llywodraeth Cymru). 

Rydym am gael eich cymorth i ymorol nad ydi’r gost yn rhwystr rhag cymryd rhan.  Ac yn ail mae arnom eisiau meithrin y to sy’n codi o artistiaid proffesiynol. Artistiaid ifanc fydd yn rhedeg rhai o’r gweithdai ysbrydoledig. Rhydd hyn brofiad ymarferol hanfodol i ni fel y gallwn gamu ar ris cyntaf ysgol y celfyddydau’n yrfa. 

Mae gennym wobrau tan gamp i chi os dewiswch roddi – dyma nhw: 

Rhoddi £10 - cerdyn post personol a ddyluniwyd ac a grëwyd gan un o’r bobl ifanc.. Bydd eich cerdyn post o waith llaw ac yn un o’i fath. At hynny, bloedd a diolch ar ein platfformau cyfryngau cymdeithasol. 

Rhoddi £25 - fflag bersonol a neges ewyllys da gan ein baneri ar ddull Fflag Weddi Tibet. 

Rhoddi £50 - Cwdyn pethau da: gyda cherdyn post personol a fflag ac arni neges ewyllys da a ddyluniwyd ac a grëwyd gan un o’r bobl ifanc. Bydd pob un yn ddihafal. 

Rhoddi £100 – Enwebu un o’r bobl ifanc yn V.I.P i fynd i’r ŵyl, gan gynnwys crys Ti, cwdyn pethau da, y seddi gorau mewn perfformiadau, bwyd a gweithdai am ddim, a Chynorthwywr Personol am y diwrnod.   

Felly beth sy’n eich cadw chi?   Rhoddwch yn awr!