18 – 21 Awst, 2016 | Glan yr Afon, Casnewydd

RawFfest - Youth Arts Festival

Cefnogwch Ni

Cefnogwch Ni

Helpu RawFfest digwydd

Ni allai’r ŵyl yma ddigwydd heb gefnogaeth llawer o bobl, cyllidwyr a chyrff.

Partneriaid yr ŵyl

Partneriaeth bum corff ydi’r ŵyl yma, a roes eu hadnoddau i beri iddi ddigwydd: 

 • Canolfan Mileniwm Cymru  - canolfan celfyddydau perfformio fflaglong Cymru
 • Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid Cymru - y rhwydwaith ledled Cymru o ymarferwyr celfyddydau ieuenctid
 • Casnewydd Fyw - yr Ymddiriedolaeth sy’n gyfrifol am hamdden a diwylliant yng Nghasnewydd
 • Venue Cymru  - yr oedfan o bwys yn Llandudno, Gogledd Cymru
 • A2 Connect - Brings artists and educators together to share opportunities.

Cyllidwyr yr ŵyl

Cefnogir GŵylGrai yn garedig gan Ganolfan Mileniwm Cymru, Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Mae’r Ŵyl hefyd yn ddiolchgar i:

 • Anthem.Cronfa Gerdd Cymru Music Fund Wales am weithgaredd cerddoriaeth a gweithdai’r diwydiant cerddoriaeth, a ddarparir yn rhan o brosiect peilot.
 • Sefydliad y Teulu Ashley am gefnogi rhaglen y celfyddydau gweledol,
 • Capital Apartments am gefnogi’r rhaglenni syrcas a gweithdai,
 • Tŷ Cerdd am gefnogi’r rhaglen allgyrch a gweithdai cerddoriaeth,
 • Gwirvol and CWVYS am gefnogi’r rhaglen allgyrch uwch,
 • Cronfa Gymuned y Lotri Genedlaethol am gefnogi cynlluniau mynediad a mentora cymheiriaid,
 • Santander am gefnogi’r interniaethau tâl.

Mae’r ŵyl hefyd yn ddiolchgar i gefnogwyr lawer yr ymgyrch ariannu torfol a gododd £1,000 i gefnogi mynediad pobl ifanc dan anfantais.