17 - 20 Awst, 2017 | Venue Cymru, Llandudno

RawFfest - Youth Arts Festival

Rhaglen

Rhaglen

Mae'r rhaglen RawFfest 2017 yn fan hyn!

Mae GŵylGrai yn ddihafal am mai pobol ifanc sy’n ei rhaglennu. Gan bobol ifanc (14 – 25 oed) y bydd yr holl berfformiadau ac arddangosfeydd.

Scroll down to see the full programme. Where the information gives a capacity number (for example the Silent Disco), you need to book in advance to be sure of your place. To do this, you first need to buy your festival ticket. You will then be given the password to the workshop booking system. See tickets for more information.

Iau

Croeso i Fyd Rhyfedd GŵylGrai

Lleoliad: Neuadd
Dyddiad: Iau 17 Awst, 2017
Amser: 4.00pm

Categori: Eraill

Awr o chwaraeon aruthrol, heriau a dirgelion, ac ar y diwedd byddwch yn meddwl eich bod yn nabod pawb ers bore’ch oes.

Iau

Baneri Bywiog

Lleoliad: Gorsaf Greu / Ystafell y Gogarth
Dyddiad: Iau 17 Awst, 2017
Amser: 5.00pm - 7:00pm

Dan arweiniad: Menai Rowlands and Placemakers / Menai Rowlands a’r Cynefinwyr
Categori: Crefft, Celfyddyd Weledol

Mi fydd y gweithdy creu baneri ymarferol yma’n codi hwyliau’r ŵyl arnoch chi. Arbrofwch gyda amryw o cyfryngau, o marmori papur i glud-lunio.

Iau

Y Babell Bendwmpian

Dyddiad: Iau 17 Awst, 2017
Amser: 5.00pm

Dan arweiniad: Conwy Youth Services / Gwasanaeth Ieuenctid Cymru
Categori: Eraill

Partner:
Gwasanaethau Ieuenctid Conwy

Angen ennyd i ymlacio? Dewch i fwynhau ein pabell â goleuadau tyner, clustogau cyfforddus a gweithgareddau crefft. Neu ddim ond ymlacio a chael sgwrs â Gwasanaethau Ieuenctid Conwy.

Iau

Gwneud ein Marc

Lleoliad: TBC
Dyddiad: Iau 17 Awst, 2017
Amser: 5:00pm - 11:00pm

Dan arweiniad: Criw Celf North Powys / Gogledd Powys
Categori: Celfyddyd Weledol

Yn llwyfannu gwaith celf Criw Celf Gogledd Powys, mae’r arddangosfa yma'n cynnwys gosodiad atmosfferig o luniadau cydweithredol, a grëwyd wrth ddefnyddio offer wedi’u gwneud â llaw. Mi fydd yr offer a fideo o’r broses yn cael ei ddangos hefyd.

Iau

Arddangosfa: Criw Celf Sir Ddinbych

Lleoliad: TBC
Dyddiad: Iau 17 Awst, 2017
Amser: 5:00pm - 11:00pm

Dan arweiniad: Criw Celf Denbighshire / Sir Ddinbych
Categori: Celfyddyd Weledol

Arddangosfa o waith celf eclectig gan Criw Celf Sir Ddinbych, o ffotograffiaeth i gerfluniaeth fetel.

Iau

Deng Munud yn Hwy

Lleoliad: Stiwdio
Dyddiad: Iau 17 Awst, 2017
Amser: 8.00pm

Dan arweiniad: Volcano Youth Company / Cwmni Ieuenctid Volcano
Categori: Drama / Theatr, Dawns

Darn newydd o theatr gorfforol yn gymysg â dawns gyfoes. Gan aelodau’r cwmni ieuenctid y dyfeisiwyd Deng Munud yn Hwy, wedi’u hysbrydoli gan eu syniadau ynghylch Amser. Dilyniant symud dwys a chwareus ydi’r perfformiad yma, sy’n riffio ar dreigl (a sefyll stond) Amser. Fe’i perfformir i gyfeiliant trac sain cyfoes cyffrous. Fe’i cyfarwyddwyd yn wreiddiol gan Catherine Bennett, a berfformiodd gyda Random Dance Company, Houston Grand Opera ac English National Opera.

Iau

Disgo Distaw

Lleoliad: Ystafell y Gogarth
Dyddiad: Iau 17 Awst, 2017
Amser: 8.30pm

Llefydd: 60
Categori: Dawns, Cerddoriaeth

Eich penset eich hun, dewis o sianeli. Felly gallai hanner yr ystafell fod yn rocio a’r hanner arall yn rapio. Ffordd egnïol o ymgolli mewn cerddoriaeth (i‘w argymell yn fawr os ydych newydd gael eich canlyniadau lefel A).

Gwener

Os mêts, mêts: cystadleuaeth ddylunio

Lleoliad: Ger y Babell Gysglyd
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11.00am - 5.00pm

Dan arweiniad: Gemma Lyon and Sarah Barnett
Categori: Celfyddyd Weledol

Partner:
Cyfle Barnardo's Cymru

‘Wyddoch chi ddim fod rhywun wedi sleifio rhywbeth i’ch diod chi nes ei bod yn rhy hwyr.’ Mae ar Barnardo’s Cymru angen eich help i ddylunio taflen newydd yn gymorth i’ch cadw chi a’ch ffrindiau’n ddiogel. Llwythir eich dyluniad i fyny i Instagram a Facebook. Bydd y dyluniad gorau’n ennill tocyn Amazon £10 a’r clod. Pigogyn am ddim am bob dyluniad cyflawn.

Gwener

Blogoleg – Canllaw Blogio i Ddechreuwyr

Lleoliad: Narnia - Ystafell 6
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11.00am - 12.30pm

Dan arweiniad: Sophie McKeand
Llefydd: 12
Categori: Llenyddiaeth a'r Gair Llafar

Ydych chi ar dân i ddweud eich dweud wrth y byd, ond yn methu cael y geiriau iawn? Bydd y dosbarth meistr yma’n dangos i chi pa mor hawdd ydi cychwyn blog. Bydd Sophie’n helpu i chi lunio geiriau sy’n gwneud argraff. Ac yn dweud cyfrinion y grefft wrthoch i feithrin carfan o ganlynwyr.A hithau’n Fardd Llawryfog Pobl Ifanc Cymru, mae Sophie McKeand yn rheng flaen defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gyrraedd cynulleidfa newydd i farddoniaeth.

Gwener

Opera - ond ar newydd wedd

Lleoliad: Level 1; Ystafell 4
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11am – 12.30pm, 1 – 2.30pm, 3 – 4.30pm, 5 – 6pm

Dan arweiniad: Operasonic
Llefydd: 12
Categori: Cerddoriaeth

Partner:
Opera Cenedlaethol Cymru

Yn ei ôl o fawr alw amdano! Dechreuwch ailddyfeisio opera drwy weithio gyda chyfansoddwr a dau ganwr opera. Bydd y gweithdy yma’n canolbwyntio ar beth rydych am ei glywed a sut rydych am ei wneud. Ddim o’ch pethau chi, meddwch? Operasonig oedd hit annisgwyl gw^yl 2016. Dewch ‘laen. Gamp i chi roi cynnig arni.

Gwener

Parti Crefft

Lleoliad: Ger y Babell
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11.00am - 6pm

Dan arweiniad: Conwy Youth Services / Gwasanaeth Ieuenctid Cymru
Categori: Crefft

Partner:
Gwasanaethau Ieuenctid Conwy

Gweithdai picio heibio ar fynd drwy’r dydd. Y gweithgareddau’n cynnwys ymbincio fel cangen Fai â chelfyddyd wyneb powdwr pefriol yr ŵyl a gwneud eich sandalau di-droed eich hunain.

Gwener

Y Babell Bendwmpian

Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11.00am

Dan arweiniad: Conwy Youth Services / Gwasanaeth Ieuenctid Cymru
Categori: Eraill

Partner:
Gwasanaethau Ieuenctid Conwy

Angen ennyd i ymlacio? Dewch i fwynhau ein pabell â goleuadau tyner, clustogau cyfforddus a gweithgareddau crefft. Neu ddim ond ymlacio a chael sgwrs â Gwasanaethau Ieuenctid Conwy.

Gwener

Theatr ddyfeisiedig ar ei gwedd ddiweddaraf oll

Lleoliad: Crafnant
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11.00am - 12.30pm (Welsh language), 1.00pm - 2.30pm (bilingual)

Dan arweiniad: Gwennan Mair Jones
Llefydd: 20
Categori: Drama / Theatr

Partner:
Theatr Clwyd

Mae’r gweithdy yma’n rhoi’r cyfle i chi weithio gyda Gwennan, newydd ei phenodi’n Gyfarwyddwr Ymgysylltu Creadigol Theatr Clwyd. Mae hi’n adnabyddus drwy hyd a lled Cymru yn sgìl ei gwaith ysbrydoledig a rhyfygus. Arbenigedd Gwennan ydi dyfeisio gwaith newydd sy’n chwilio achosion y dydd. Weithiau delweddau fydd y man cychwyn; weithiau’r fan. “Mae pawb yn gyfarwyddwr. Mae pawb yn chwarae rôl.”

Gwener

Goleuadau, camera, bant â ni (1)

Lleoliad: Conwy
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11.00am

Dan arweiniad: Arron, Chris, Emmy, Jamey, Tara
Llefydd: 8
Categori: Cyfryngau

Mae’r cwrs carlam dwyran yma mewn technegau ffilm i’r dim i bobol ifanc sy’n newyddianod ffilm. Fe ddysgwch chi’r rhannau o’r camera, sut i greu storifwrdd, a’r bum F sy’n hanfod gwneud ffilmiau. Erbyn diwedd y sesiwn yma byddwch wedi ffilmio.

Gwener

Platfform Radio@GŵylGrai

Lleoliad: Room 3, First Floor
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11am – 1pm, 2 – 4pm, 4.30 – 6.30pm

Dan arweiniad: Creative Learning Team, Wales Millennium Centre / Y Tîm Dysgu Creadigol, Canolfan Mileniwm Cymru
Llefydd: 8
Categori: Cyfryngau

Am y tro cyntaf, mae Platfform Radio, gorsaf radio Canolfan Mileniwm Cymru dan arweiniad pobol ifanc, yn dod i Ogledd Cymru. Yn awr gynta’r gweithdy yma fe ddysgwch sut i ddefnyddio’r offer; yn yr ail awr fe recordiwch eich sioe radio eich hun gyda cherddoriaeth, newyddion, barn, gwleidyddiaeth a rhagor. Does dim angen profiad cynt.

Gwener

Cae Ffair

Lleoliad: Orme Suite
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11am

Dan arweiniad: ArtWorks Team and Penygraig Youth Theatre / Tîm ArtWorks a Theatr Ieuenctid Penygraig
Llefydd: 20
Categori: Drama / Theatr

Partner:
Valleys Kids

Dewch yn llu, dewch yn llu! Dewch at Theatr Ieuenctid Penygraig yn eu gweithdy rhyngweithiol a ysbrydolwyd gan eu perfformiad a dorrodd dir newydd yn Tate Modern, yng nghanol Llundain. Fe ddewch ar draws Chav Rat, Balloon Man a chymeriadau cyfareddol eraill. Mewn ffordd fympwyol a phryfoclyd byddwn yn chwilio achosion dosbarth, bod yn ddigartref, a thlodi sy’n siapio bywydau pobol ifanc. Anghofiwch am y candi-fflos – mae yna reid ddiddorol yn eich aros chi!

Gwener

Peintio 101: Peintio gyda Delwedd, Golau, Sain a Gair

Lleoliad: TBC
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 12:30pm, 1:00pm - 2:30pm, 3:00pm - 4:30pm

Dan arweiniad: Peter Slania
Llefydd: 8
Categori: Celfyddyd Weledol

Siawns i arbrofi gyda beth sy’n diffinio paentiad, yn enwedig pan bod paent yn cael ei dynnu o’r hafaliad. Cyfle perffaith i unrhyw un i brofi a herio eu creadigrwydd. Does dim angen sgil mewn paent na lluniadu blaenorol.

Gwener

Hofranlong Fach

Lleoliad: Gorsaf Greu / Orme Suite
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 4:30pm

Dan arweiniad: Amelia Stars MajorTim.Space
Categori: Crefft, Celfyddyd Weledol

Yn yr arbrawf gwyddonol yma, fyddem yn creu hofranlong fach wrth ddefnyddio CD a balŵn. Dewch i ddysgu am ffrithiant a mwynhau cyfuno celf a STEM.

Gwener

ThCIC-profiad: Theatr Gorfforol/Symud

Lleoliad: Ystafell Dewi Sant
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11.00am

Dan arweiniad: Jess Williams
Llefydd: 20
Categori: Drama / Theatr

Partner:
National Youth Theatre of Wales/Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Cyfleoedd byr i weithio gyda Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru - y profiad gyda'r Theatr yn gryno! P'un a ydych chi wedi gwneud cais i ymuno â ThCIC yn y gorffennol neu'n ystyried gwneud cais yn y dyfodol, bydd y gweithdai hyn yn rhoi blas i chi o'r hyn rydym ni'n ei wneud a beth allech chi ei ddisgwyl mewn cyrsiau a chyfnodau preswyl y dyfodol! Os oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn drama, dylech wir ystyried ymuno â ni! Gweithdy hwn yn ymwneud theatr gorfforol/symud – defnyddio dawns a symudiadau i roi corff i syniad, i ddweud stori ac i SYMUD

Gwener

ThCIC-profiad: Technegau a Chyngor Clyweliadau

Lleoliad: Ystafell Rhuddlan
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11am

Dan arweiniad: Richard Elis
Llefydd: 12
Categori: Drama / Theatr

Partner:
National Youth Theatre of Wales/Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Cyfleoedd byr i weithio gyda Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru - y profiad gyda'r Theatr yn gryno! P'un a ydych chi wedi gwneud cais i ymuno â ThCIC yn y gorffennol neu'n ystyried gwneud cais yn y dyfodol, bydd y gweithdai hyn yn rhoi blas i chi o'r hyn rydym ni'n ei wneud a beth allech chi ei ddisgwyl mewn cyrsiau a chyfnodau preswyl y dyfodol! Os oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn drama, dylech wir ystyried ymuno â ni! Gweithdy hwn yn ymwneud technegau a chyngor clyweliadau – cymorth ynghylch llwybrau a chyfleoedd gyrfaol y dyfodol

Gwener

Coronau Creadigol

Lleoliad: Creation Station / Orme Suite
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 12:30pm

Dan arweiniad: Gweni Llwyd and the Placemakers / a'r Cynefinwyr
Categori: Crefft, Celfyddyd Weledol

Cyfle i greu coron ŵyl wrth ddefnyddio blodau, plu a thecstilau. Fyddwch yn sicr o edrych yn barod i’r ŵyl!

Gwener

Arddangosfa: Criw Celf Sir Ddinbych

Lleoliad: TBC
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 11:00pm

Dan arweiniad: Criw Celf Denbighshire / Sir Ddinbych
Categori: Celfyddyd Weledol

Arddangosfa o waith celf eclectig gan Criw Celf Sir Ddinbych, o ffotograffiaeth i gerfluniaeth fetel.

Gwener

Gwneud ein Marc

Lleoliad: TBC
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 11:00pm

Dan arweiniad: Criw Celf North Powys / Gogledd Powys
Categori: Celfyddyd Weledol

Yn llwyfannu gwaith celf Criw Celf Gogledd Powys, mae’r arddangosfa yma'n cynnwys gosodiad atmosfferig o luniadau cydweithredol, a grëwyd wrth ddefnyddio offer wedi’u gwneud â llaw. Mi fydd yr offer a fideo o’r broses yn cael ei ddangos hefyd.

Gwener

Barddoniaeth Pync

Lleoliad: Narnia: Ystafell 6
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 1.00 - 2.30pm

Dan arweiniad: Sophie McKeand
Llefydd: 12
Categori: Llenyddiaeth a'r Gair Llafar

Dewch i’n stafell Narnia arbennig i weld ffordd wahanol o farddoni. Ewch â phentwr o bapurau newydd, siswrn finiog a photyn o lud. Cyn pen dim byddwch yn sylwi ar gysylltiadau, yn gwneud i bobol chwerthin ac yn taro ar ddelweddau grymus. Defnyddiwch eich ffôn i dynnu eu lluniau ac i ledaenu eich neges. Neu adael llyfrau bach technoleg isel o gwmpas yr ŵyl.

Gwener

Cerrig a’r Môr

Lleoliad: Promenâd
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 1.00pm - 2.30pm, 3.00pm - 4.30pm

Dan arweiniad: Tim Pugh
Llefydd: 12
Categori: Celfyddyd Weledol

Partner:
Cyngor Sir Ddinbych

Gan ddefnyddio cerrig mân a cherrig o lan y môr, dewch at yr artist amgylchedd Tim Pugh i wneud cerflun hardd. Welwch chi fyth eto mo lan y môr yn union run fath.

Gwener

Cerddoriaeth fyw a chinio

Lleoliad: Ystafell y Gogarth
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 1pm - 2pm

Categori: Cerddoriaeth

Partner:
Ty Cerdd

Cymanfa awr ginio o gerddoriaeth fyw gan ddawn dydd a ddaw. Heddiw rydym groch, rydym ar lawn hwyl, ar dân dros fynd. Mae ein cymanfa wych yn cynnwys y triawd o Ogledd Cymru, Gogs

Gwener

Goleuadau, camera, bant â ni (2)

Lleoliad: Conwy Room
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 1.00pm

Dan arweiniad: Arron, Chris, Emmy, Jamie, Tara
Llefydd: 8
Categori: Cyfryngau

Yn yr ail ran o’n cwrs carlam ffilm, fe gymerwch chi’r ffilm a wnaed bore heddiw a’i golygu ynghyd â cherddoriaeth. Lansir eich ffilm ddihafal chi’n fyd-eang ar sianel YouTube GŵylGrai.

Gwener

Sgiliau Hanfodol Cyfansoddi Caneuon

Lleoliad: Alwen
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 1:00pm - 2:30pm

Dan arweiniad: Sera Owen
Llefydd: 12
Categori: Cerddoriaeth

Partner:
Tŷ Cerdd

Ar hyn o bryd, yn ôl pob golwg, canwyr-gyfansoddwyr ydi’r holl enwau mawr ym myd cerdd. Dewch i ddysgu’r sgiliau hanfodol sydd eisiau i sgrifennu cân gyfareddol. Artist ydi Sera sy’n gweithio ar hyd ac ar led genres, o Americana i ganu gwerin i roc. Perfformiodd ei chaneuon ei hun yn rhai o bennaf wyliau gwledydd Prydain, gan gynnwys cychwyn y rhaglen i Elton John yng Ngŵyl Henley a Gŵyl Rhif 6.

Gwener

ThCIC-profiad: Darganfod Cymeriad

Lleoliad: Neuadd
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 2.00pm

Dan arweiniad: Tonya Smith
Llefydd: 20
Categori: Drama / Theatr

Partner:
National Youth Theatre of Wales/Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Cyfleoedd byr i weithio gyda Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru - y profiad gyda'r Theatr yn gryno! P'un a ydych chi wedi gwneud cais i ymuno â ThCIC yn y gorffennol neu'n ystyried gwneud cais yn y dyfodol, bydd y gweithdai hyn yn rhoi blas i chi o'r hyn rydym ni'n ei wneud a beth allech chi ei ddisgwyl mewn cyrsiau a chyfnodau preswyl y dyfodol! Os oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn drama, dylech wir ystyried ymuno â ni! Gweithdy hwn yn ymwneud darganfod cymeriad – neu 'sut i beidio â bod yn chi eich hun'.

Gwener

ThCIC-profiad: Llais a Chanu

Lleoliad: Ystafell Rhuddlan
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 2.00pm

Dan arweiniad: Aled Pedrick
Llefydd: 12
Categori: Drama / Theatr

Partner:
National Theatre of Wales/Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Cyfleoedd byr i weithio gyda Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru - y profiad gyda'r Theatr yn gryno! P'un a ydych chi wedi gwneud cais i ymuno â ThCIC yn y gorffennol neu'n ystyried gwneud cais yn y dyfodol, bydd y gweithdai hyn yn rhoi blas i chi o'r hyn rydym ni'n ei wneud a beth allech chi ei ddisgwyl mewn cyrsiau a chyfnodau preswyl y dyfodol! Os oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn drama, dylech wir ystyried ymuno â ni! Gweithdy hwn yn ymwneud llais a chanu – gweithio'r llais a chordiau'r llais; siarad a chanu gyda ThCIC

Gwener

Gwnewch Lanast!

Lleoliad: Crafnant
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 3.00 - 4.30pm, 5.00 - 6.30pm

Dan arweiniad: Mess Up The Mess
Llefydd: 20
Categori: Drama / Theatr

Tynnwch yn groes a bod yn ddewr drwy fyrfyfyrio a chwarae! Gweithdy theatr rhyngweithiol dan arweiniad gweithiwr Celfyddydau Ieuenctid Mess Up The Mess

Gwener

Y Gwir Neu Gamp i Ti

Lleoliad: Narnia
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 3.00pm

Dan arweiniad: Jake Evans
Llefydd: 12
Categori: Llenyddiaeth a'r Gair Llafar

Straeon asgwrn pen llo, mythau dinesig, gwirioneddau, celwyddau a phosau: dewch i ddysgu celfyddyd goll sut i wau stori a chyfareddu eich cynulleidfa. Weithiau’n ddigri, weithiau’n athrist, mae grym y stori’n gallu aros gyda chi am ddyddiau bwy gilydd. Gewch chi’r cyfle i roi prawf ar eich sgiliau newydd mewn cylch straeon naid am chwech o’r gloch.Rhedir y gweithdy yma gan Jake Evans, Storïwr Ifanc y Flwyddyn, 2014.

Gwener

L L I N E L L A U // P Ŵ E R

Lleoliad: Orme Suite
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 3pm - 4.30pm

Dan arweiniad: Sophie McKeand, Simone Greenwood from/gan Burst
Llefydd: 12
Categori: Llenyddiaeth a'r Gair Llafar

Partner:
Burst, Full Circle Education and Literature Wales

Fu hi erioed yn haws cyhoeddi eich gwaith eich hun neu gynhyrchu cylchgrawn. Ond beth yw’r meini tramgwydd? Pa dechnoleg ddigidol ddylech chi'i defnyddio? A sut mae cael gan gynulleidfa ddarllen beth rydych wedi’i sgrifennu?Penllanw’r gweithdy yma fydd lansio yng Ngogledd Cymru

Gwener

Dirgelion y Diwydiant Cerdd

Lleoliad: Y Ddarlithfa
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 3:00pm - 4:30pm

Dan arweiniad: CEG
Llefydd: 40
Categori: Cerddoriaeth

Partner:
Tŷ Cerdd

Oes arna i angen asiant? Sut mae osgoi cael fy nhwyllo? Be sy’n gwneud jiarff o demo? Sut medra i gael fy ngherddoriaeth ar y radio? Sut mae cael cytundeb recordio? Dyma’ch cyfle chi i holi pobol yn y diwydiant.

Gwener

Sesiwn bîtbocsio a rap gyda Mr Phormula

Lleoliad: Y Neuadd
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 3:00pm - 4:30pm

Dan arweiniad: Mr Phormula
Llefydd: 20
Categori: Cerddoriaeth, Llenyddiaeth a'r Gair Llafar

Mae gan Mr Phormula cydnabyddiaeth ryngwladol fel bît-bocsiwr, rapiwr a chynhyrchydd. Dysgwch sut i wneud curiadau drwm a sain gerddorol jyst wrth ddefnyddio’ch ceg. Perfformiwch rapiau pwerus sy’n gwneud i bobl eistedd i fyny a gwrando. Yr holl 'da chi angen ydi meddwl agored a cheg agored i gymryd rhan.

Gwener

Cymhorthfa Barddoni

Lleoliad: Narnia: Ystafell 6
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 5.00pm

Dan arweiniad: Sophie McKeand
Llefydd: 1 - 2 - 1
Categori: Llenyddiaeth a'r Gair Llafar

Eisoes yn barddoni ac am gael barn arbenigwr? Am fynd â’ch barddoni gam ymhellach? Cadwch le deng munud un i un gyda Bardd Llawryfog Pobl Ifanc Cymru. Enillodd Sophie’r Wobr Torri Tir Newydd Heb Flewyn ar Dafod yn 2015 a gweithio gyda phobol ifanc drwy hyd a lled y wlad.

Gwener

ThCIC-profiad: Dyfeisio a Chreu'n Fyrfyfyr

Lleoliad: Neuadd
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 5.00pm

Dan arweiniad: Jain Boon
Llefydd: 20
Categori: Drama / Theatr

Partner:
National Theatre of Wales/Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Cyfleoedd byr i weithio gyda Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru - y profiad gyda'r Theatr yn gryno! P'un a ydych chi wedi gwneud cais i ymuno â ThCIC yn y gorffennol neu'n ystyried gwneud cais yn y dyfodol, bydd y gweithdai hyn yn rhoi blas i chi o'r hyn rydym ni'n ei wneud a beth allech chi ei ddisgwyl mewn cyrsiau a chyfnodau preswyl y dyfodol! Os oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn drama, dylech wir ystyried ymuno â ni! Gweithdy hwn yn ymwneud dyfeisio a chreu'n fyrfyfyr – syniadau ar gyfer creu theatr

Gwener

ThCIC-profiad: Gweithio â Sgript

Lleoliad: Ystafell Rhuddlan
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 5.00pm

Dan arweiniad: Tonya Smith
Llefydd: 12
Categori: Drama / Theatr

Partner:
National Youth Theatre of Wales/Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Cyfleoedd byr i weithio gyda Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru - y profiad gyda'r Theatr yn gryno! P'un a ydych chi wedi gwneud cais i ymuno â ThCIC yn y gorffennol neu'n ystyried gwneud cais yn y dyfodol, bydd y gweithdai hyn yn rhoi blas i chi o'r hyn rydym ni'n ei wneud a beth allech chi ei ddisgwyl mewn cyrsiau a chyfnodau preswyl y dyfodol! Os oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn drama, dylech wir ystyried ymuno â ni! Gweithdy hwn yn ymwneud gweithio â sgript – dod â'r geiriau ar dudalen i fywyd.

Gwener

Yr Arbrawf

Lleoliad: Mangre ddirgel yn Llandudno
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: Early evening

Dan arweiniad: Theatr Clwyd Youth Theatre / Theatr Clwyd Theatr Ieuenctid
Categori: Drama / Theatr

Canlyniad arbrawf pythefnos gyda phobol ifanc ydi’r sioe yma. Mae’n ymateb i anghenion a phryderon pobol ifanc heddiw. Mae’n mynegi lle ac amser. Dewch i weld beth mae’r to sy’n codi o wneuthurwyr theatr yn ei greu. Cyflwynir yn y Gymraeg ac yn Saesneg.

Gwener

#GenerationUpdate

Lleoliad: Stiwdio
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 8.00pm

Categori: Drama / Theatr

Dewch at Theatr Ieuenctid Torch i chwilio manteision ac anfanteision byw mewn cymdeithas fodern. Mae Snapchat, hashnodau a’r gwagle seiber yn effeithio arnon ni i gyd, ond sut mae mynd i’r afael â’r byd rhithwir yma a be’ ydi’r peryglon? Sut gallwn ni helpu ein gilydd, ac yn bwysicaf oll sut gallwn ni fod yn garedig?

Gwener

Opera - ond ar newydd wedd

Lleoliad: Y Neuadd: Theatr stiwdio
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 7.00pm

Dan arweiniad: Operasonic
Categori: Cerddoriaeth

Gewch chi ddisgwyl cael eich syfrdanu gan ganlyniadau gweithdai Operasonig heddiw. Eich cerddoriaeth chi. Eich geiriau chi. Eu lleisiau anhygoel nhw.

Sadwrn

Newydd yr ŵyl

Lleoliad: Mesanin yng Ngolwg y Môr
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: All day

Dan arweiniad: RawFfest News Team / Tîm Newyddion GŵylGrai
Categori: Cyfryngau

Ar led ar y cyfryngau cymdeithasol, a diweddariadau byw drwy’r dydd, down â barn dros ben llestri atoch chi, adolygiadau gafaelgar, adroddiadau tywydd lloerig a phrofiad GŵylGrai ar ei hyd.

Sadwrn

Chwyldro Barddoniaeth

Lleoliad: Narnia: Ystafell 6
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11.00am - 12.30pm

Dan arweiniad: Sophie McKeand
Llefydd: 12
Categori: Llenyddiaeth a'r Gair Llafar

Barddoniaeth: bellach nid gweithgaredd distaw, preifat. Mae’n groch, yn biniwngar ac yn berthnasol. Y personol ar goedd. Ymunwch yn y chwyldro barddoniaeth drwy ddysgu sut i berfformio’ch gwaith o flaen tyrfa. Heno gewch chi’r cyfle i roi cynnig arni yn Slam Barddoniaeth GŵylGrai.

Sadwrn

Crafty Party

Lleoliad: Ger y Babell
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11.00am - 6.00pm

Dan arweiniad: Conwy Youth Services
Llefydd: 12
Categori: Crefft

Partner:
Gwasanaethau Ieuenctid Conwy

Gweithdai picio heibio ar fynd drwy’r dydd. Y gweithgareddau’n cynnwys ymbincio fel cangen Fai â chelfyddyd wyneb powdwr pefriol yr ŵyl a gwneud eich sandalau di-droed eich hunain.

Sadwrn

Y Babell Bendwmpian

Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11.00am - 10pm

Dan arweiniad: Conwy Youth Services / Gwasanaeth Ieuenctid Conwy
Categori: Eraill

Partner:
Gwasanaethau Ieuenctid Conwy

Angen ennyd i ymlacio? Dewch i fwynhau ein pabell â goleuadau tyner, clustogau cyfforddus a gweithgareddau crefft. Neu ddim ond ymlacio a chael sgwrs â Gwasanaethau Ieuenctid Conwy.

Sadwrn

Iaith gudd y corff

Lleoliad: Ystafell Dewi Sant
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11am - 12.30pm, 1pm - 2.30pm

Dan arweiniad: Dawns I Bawb
Llefydd: 15
Categori: Dawns

Partner:
ACW

Cyflwyniad i ddawns a symud cyfoes gan Angharad Price Jones o Dawns I Bawb. Amcan y sesiwn ydi ysbrydoli creadigedd i roi lle i’r cyfranogwyr ddatblygu eu syniadau symud eu hunain gan ddefnyddio technegau cyfoes. Yn addas i unrhyw oed o 14 ymlaen. Does dim angen unrhyw brofiad dawns blaenorol.

Sadwrn

Taflu Cysgod: Peidiwch â gadael y perfformwyr yn y tywyllwch!

Lleoliad: Rooms 5 & 6
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11.00am - 12.30pm

Dan arweiniad: Mess up the Mess
Llefydd: 6
Categori: Drama / Theatr

Ni fyddai theatr yn ddim oll heb y bobol y tu ôl i’r llen i roi bywyd iddi. Bydd Gwirfoddolwyr Technegol Mess Up The Mess yn eich arwain i’r goleuni mewn gweithdy goleuo theatr ymarferol.

Sadwrn

Platfform Radio@GŵylGrai

Lleoliad: Room 3, First Floor
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11am – 1pm, 2pm – 4pm, 4.30pm – 6.30pm

Dan arweiniad: Creative Learning Team, Wales Millennium Centre / Y Tîm Dysgu Creadigol, Canolfan Mileniwm Cymru
Llefydd: 8
Categori: Cyfryngau

Am y tro cyntaf, mae Platfform Radio, gorsaf radio Canolfan Mileniwm Cymru dan arweiniad pobol ifanc, yn dod i Ogledd Cymru. Yn awr gynta’r gweithdy yma fe ddysgwch sut i ddefnyddio’r offer; yn yr ail awr fe recordiwch eich sioe radio eich hun gyda cherddoriaeth, newyddion, barn, gwleidyddiaeth a rhagor. Does dim angen profiad cynt.

Sadwrn

Os mêts, mêts: cystadleuaeth ddylunio

Lleoliad: Ger y Babell Gysglyd
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11.00am - 5.00pm

Dan arweiniad: Gemma Lyon and Sarah Barnett
Categori: Celfyddyd Weledol

Partner:
Cyfle Barnardo's Cymru

‘Wyddoch chi ddim fod rhywun wedi sleifio rhywbeth i’ch diod chi nes ei bod yn rhy hwyr.’ Mae ar Barnardo’s Cymru angen eich help i ddylunio taflen newydd yn gymorth i’ch cadw chi a’ch ffrindiau’n ddiogel. Llwythir eich dyluniad i fyny i Instagram a Facebook. Bydd y dyluniad gorau’n ennill tocyn Amazon £10 a’r clod. Pigogyn am ddim am bob dyluniad cyflawn.

Sadwrn

Brigau Bychain

Lleoliad: TBC
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 12:30pm, 1:00pm - 2:30pm, 3:00pm - 4:30pm

Dan arweiniad: Ella Louise Jones
Llefydd: 8
Categori: Celfyddyd Weledol

Ymunwch ac artist Ella Louise Jones i drawsffurfio gwrthrychau bob dydd. Wrth ddefnyddio offer anghonfensiynol fel brigau a brwsys dannedd, byddwch yn creu lluniadau inc arbrofol a cherfluniau clai swreal gyda chanlyniadau diddorol ac anarferol!

Sadwrn

Gwleidyddiaeth Papur

Lleoliad: TBC
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 4:30pm

Dan arweiniad: Llŷr Alun Jones / Noddfa
Categori: Celfyddyd Weledol

Cyfathrebwch eich meddyliau, barnau a gweledigaethau trwy greu print gyda sefydlydd cymuned greadigol Noddfa, Llŷr Alun Jones. Mae’r gweithdy yn canolbwyntio ar fonobrintio, dull o greu gwaith celf hollol unigryw, yn aml gyda chanlyniadau anrhagweladwy a chyffroes. Does dim angen profiad print blaenorol!

Sadwrn

Inc Anhygoel

Lleoliad: Creation Station / Orme Suite
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 4:30pm

Dan arweiniad: Rhian Sullivan
Categori: Celfyddyd Weledol

Creuwch crys-t neu fag ‘tote’ GŵylGrai 2017 eich hunain, wrth ddysgu sgiliau sylfaenol argraffu sgrin gyda artist Rhian Sullivan.

Sadwrn

Hofranlong Fach

Lleoliad: Gorsaf Greu / Orme Suite
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 4:30pm

Dan arweiniad: Amelia Stars MajorTim.Space
Categori: Crefft, Celfyddyd Weledol

Yn yr arbrawf gwyddonol yma, fyddem yn creu hofranlong fach wrth ddefnyddio CD a balŵn. Dewch i ddysgu am ffrithiant a mwynhau cyfuno celf a STEM.

Sadwrn

Langylchu Ffasiwn

Lleoliad: Creation Station / Orme Suite
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 12:30pm

Dan arweiniad: Anya Sims
Categori: Ffasiwn

Wedi laru ar eich dillad eich hun? Ailwampiwch ddillad sydd i’w taflu. Dewch â rhywbeth gyda chi, neu ddefnyddio’r dillad a’r deunydd sydd gennym ni. Gobeithio y bydd llawer o’r dillad a wneir yn ystod y gweithdy yma ar y bompren yn ein Sioe Ffasiwn Sul.

Sadwrn

ThCIC-profiad: Dyfeisio a Chreu'n Fyrfyfyr

Lleoliad: Neuadd
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11.00am

Dan arweiniad: Jain Boon
Llefydd: 20
Categori: Drama / Theatr

Partner:
National Youth Theatre of Wales/Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Cyfleoedd byr i weithio gyda Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru - y profiad gyda'r Theatr yn gryno! P'un a ydych chi wedi gwneud cais i ymuno â ThCIC yn y gorffennol neu'n ystyried gwneud cais yn y dyfodol, bydd y gweithdai hyn yn rhoi blas i chi o'r hyn rydym ni'n ei wneud a beth allech chi ei ddisgwyl mewn cyrsiau a chyfnodau preswyl y dyfodol! Os oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn drama, dylech wir ystyried ymuno â ni! Gweithdy hwn yn ymwneud dyfeisio a chreu'n fyrfyfyr – syniadau ar gyfer creu theatr

Sadwrn

ThCIC-profiad: Gweithio â Sgript

Lleoliad: Ystafell Rhuddlan
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11.00pm

Dan arweiniad: Tonya Smith
Llefydd: 12
Categori: Drama / Theatr

Partner:
National Youth Theatre of Wales/Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Cyfleoedd byr i weithio gyda Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru - y profiad gyda'r Theatr yn gryno! P'un a ydych chi wedi gwneud cais i ymuno â ThCIC yn y gorffennol neu'n ystyried gwneud cais yn y dyfodol, bydd y gweithdai hyn yn rhoi blas i chi o'r hyn rydym ni'n ei wneud a beth allech chi ei ddisgwyl mewn cyrsiau a chyfnodau preswyl y dyfodol! Os oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn drama, dylech wir ystyried ymuno â ni! Gweithdy hwn yn ymwneud gweithio â sgript – dod â'r geiriau ar dudalen i fywyd

Sadwrn

Arddangosfa: Criw Celf Sir Ddinbych

Lleoliad: TBC
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 11:00pm

Dan arweiniad: Criw Celf Denbighshire / Sir Ddinbych
Categori: Celfyddyd Weledol

Arddangosfa o waith celf eclectig gan Criw Celf Sir Ddinbych, o ffotograffiaeth i gerfluniaeth fetel.

Sadwrn

Gwneud ein Marc

Lleoliad: TBC
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 11:00pm

Dan arweiniad: Criw Celf North Powys / Gogledd Powys
Categori: Celfyddyd Weledol

Yn llwyfannu gwaith celf Criw Celf Gogledd Powys, mae’r arddangosfa yma'n cynnwys gosodiad atmosfferig o luniadau cydweithredol, a grëwyd wrth ddefnyddio offer wedi’u gwneud â llaw. Mi fydd yr offer a fideo o’r broses yn cael ei ddangos hefyd.

Sadwrn

Neges mewn Potel

Lleoliad: Promenâd
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 1.00 - 2.30pm, 3.00 - 4.30pm

Dan arweiniad: Tim Pugh
Llefydd: 12
Categori: Celfyddyd Weledol

Partner:
Cyngor Sir Ddinbych

Dychmygwch eich neges, yn swatio’n saff mewn potel ac yn cael ei chario dros y don. Be ddwedech chi? Pa neges ydych chi am ei hanfon at y byd? Dyma fan cychwyn mewnosodyn celfyddyd newydd y bydd yr artist amgylchedd Tim Pugh yn ei wneud gyda chi.

Sadwrn

Cerddoriaeth fyw a chinio

Lleoliad: Ystafell y Gogarth
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 1pm - 2pm

Categori: Cerddoriaeth

Partner:
Ty Cerdd

Cymanfa awr ginio o gerddoriaeth fyw gan ddawn dydd a ddaw. Heddiw rydym yn acwstig, yn hamddenol ac yn felangan i’r carn. Mae ein cymanfa odidog yn cynnwys y canwr a’r cyfansoddwr caneuon Kiani Marie.

Sadwrn

Y personol ar goedd

Lleoliad: Narnia (Ystafell 5)
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 1pm - 2.30pm

Dan arweiniad: Natasha Borton
Llefydd: 12
Categori: Llenyddiaeth a'r Gair Llafar

Cadw’n fyw yn y cof eich profiadau personol dihafal trwy’u gweddnewid yn farddoniaeth rymus. Mae Natasha’n frwd dros y gynneddf sydd gan farddoniaeth i ymrymuso pobol ifanc a newid ein barn. Wedyn gall y cerddi personol hyn fod ar goedd yn y Slam Barddoniaeth heno. Rhydd Natasha gymorth i chi fagu’r hyder i siarad o flaen tyrfa o bobol.

Sadwrn

ThCIC-profiad: Theatr Gorfforol/Symud

Lleoliad: Neuadd
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 2.00pm

Dan arweiniad: Jess Williams
Llefydd: 20
Categori: Drama / Theatr

Partner:
National Theatre of Wales/Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Cyfleoedd byr i weithio gyda Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru - y profiad gyda'r Theatr yn gryno! P'un a ydych chi wedi gwneud cais i ymuno â ThCIC yn y gorffennol neu'n ystyried gwneud cais yn y dyfodol, bydd y gweithdai hyn yn rhoi blas i chi o'r hyn rydym ni'n ei wneud a beth allech chi ei ddisgwyl mewn cyrsiau a chyfnodau preswyl y dyfodol! Os oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn drama, dylech wir ystyried ymuno â ni! Gweithdy hwn yn ymwneud theatr gorfforol/symud – defnyddio dawns a symudiadau i roi corff i syniad, i ddweud stori ac i SYMUD.

Sadwrn

ThCIC-profiad: Llais a Chanu

Lleoliad: Ystafell Rhuddlan
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 2.00pm

Dan arweiniad: Aled Petrick
Llefydd: 12
Categori: Drama / Theatr

Partner:
National Youth Theatre of Wales/Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Cyfleoedd byr i weithio gyda Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru - y profiad gyda'r Theatr yn gryno! P'un a ydych chi wedi gwneud cais i ymuno â ThCIC yn y gorffennol neu'n ystyried gwneud cais yn y dyfodol, bydd y gweithdai hyn yn rhoi blas i chi o'r hyn rydym ni'n ei wneud a beth allech chi ei ddisgwyl mewn cyrsiau a chyfnodau preswyl y dyfodol! Os oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn drama, dylech wir ystyried ymuno â ni! Gweithdy hwn yn ymwneud llais a chanu – gweithio'r llais a chordiau'r llais; siarad a chanu gyda ThCIC.

Sadwrn

Barddoniaeth Pync

Lleoliad: Narnia: Ystafell 6
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 3.00 - 4.30pm

Dan arweiniad: Sophie McKeand
Categori: Llenyddiaeth a'r Gair Llafar

Dewch i’n stafell Narnia arbennig i weld ffordd wahanol o farddoni. Ewch â phentwr o bapurau newydd, siswrn finiog a photyn o lud. Cyn pen dim byddwch yn sylwi ar gysylltiadau, yn gwneud i bobol chwerthin ac yn taro ar ddelweddau grymus. Defnyddiwch eich ffôn i dynnu eu lluniau ac i ledaenu eich neges. Neu adael llyfrau bach technoleg isel o gwmpas yr ŵyl.

Sadwrn

Hanfodion Acrobateg Syrcas a Theatr Gorfforol

Lleoliad: Ystafell Dewi Sant
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 3.00 - 4.30pm

Dan arweiniad: Rowen Kimpton
Llefydd: 14
Categori: Drama / Theatr, Syrcas

Cyfle i ddysgu sut i gyfuno theatr gorfforol ac acrobateg syrcas i greu theatr sy’n hen hwyl a hanner ac yn ddifyr. Gan gychwyn â chonglfeini sylfaenol acrobateg, o fewn awr a hanner gwta gallwch fod yn rhan o ddarn perfformio byr o theatr wib. Gweithdy dan arweiniad pobol ifanc, sy’n addas i bob oed a phob lefel profiad.

Sadwrn

Moyn Chwarae?

Lleoliad: Rooms 5 & 6
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 3.00pm - 4.30pm

Dan arweiniad: Rhydyfelin Youth Theatre - Theatr Ieuenctid Rhydyfelin
Llefydd: 15
Categori: Drama / Theatr

Partner:
Valleys Kids

Cawsom ffilmiau arswyd 2-D a 3-D. Am y tro cyntaf, mae Theatr Ieuenctid Rhydyfelin yn dod â’r profiad synhwyraidd 4-D atoch chi. Byddwch yn barod am bethau annisgwyl. Dim ond i bobol gadarn eu nerfau.

Sadwrn

Dirgelion y Diwydiant Cerdd

Lleoliad: Y Ddarlithfa
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 3:00pm - 4:30pm

Dan arweiniad: CEG
Llefydd: 40
Categori: Cerddoriaeth

Partner:
Tŷ Cerdd

Oes arna i angen asiant? Sut mae osgoi cael fy nhwyllo? Be sy’n gwneud jiarff o demo? Sut medra i gael fy ngherddoriaeth ar y radio? Sut mae cael cytundeb recordio? Dyma’ch cyfle chi i holi pobol yn y diwydiant.

Sadwrn

Y Fideo Pop Barddoniaeth

Lleoliad: Narnia (Ystafell 5)
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 5pm - 6.30pm

Dan arweiniad: Natasha Borton
Llefydd: 12
Categori: Llenyddiaeth a'r Gair Llafar

Mae beirdd ifainc yn defnyddio YouTube a Vimeo i gyrraedd cynulleidfa newydd. Bellach mae fideos barddoniaeth hyfryd, sy’n ysbrydoli, yn hawdd eu gwneud. Yn y gweithdy yma bydd Natasha’n eich helpu i sgrifennu eich cerdd eich hun, ei recordio ar eich ffôn clyfar a’i golygu i’w llwytho i fyny i’r we.

Sadwrn

Sbectol Haul

Lleoliad: Promenâd Llandudno
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 5pm (hyd 40 munud / about 40 mins)

Categori: Drama / Theatr

Partner:
Frân Wen

Bach o theatr, bach o garnifal, llwyth o hwyl.Wedi ei ddyfeisio gan 30 o bobl ifanc, dyma ddarn o theatr awyr agored newydd sy'n dangos dychymyg a chreadigrwydd Frân Wen - ac yn saff o ysgubo cynulleidfa Llandudno.Mae'r cynhyrchiad yn Gymraeg ond yn hygyrch i bawb.

Sadwrn

ThCIC-profiad: Darganfod Cymeriad

Lleoliad: Neuadd
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 5.00pm

Dan arweiniad: Tonya Smith
Llefydd: 20
Categori: Drama / Theatr

Partner:
National Youth Theatre of Wales/Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Cyfleoedd byr i weithio gyda Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru - y profiad gyda'r Theatr yn gryno! P'un a ydych chi wedi gwneud cais i ymuno â ThCIC yn y gorffennol neu'n ystyried gwneud cais yn y dyfodol, bydd y gweithdai hyn yn rhoi blas i chi o'r hyn rydym ni'n ei wneud a beth allech chi ei ddisgwyl mewn cyrsiau a chyfnodau preswyl y dyfodol! Os oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn drama, dylech wir ystyried ymuno â ni! Gweithdy hwn yn ymwneud darganfod cymeriad – neu 'sut i beidio â bod yn chi eich hun'.

Sadwrn

ThCIC-profiad: Technegau a Chyngor Clyweliadau

Lleoliad: Ystafell Rhuddlan
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 5.00pm

Dan arweiniad: Richard Elis
Llefydd: 12
Categori: Drama / Theatr

Partner:
National Youth Theatre of Wales/Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Cyfleoedd byr i weithio gyda Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru - y profiad gyda'r Theatr yn gryno! P'un a ydych chi wedi gwneud cais i ymuno â ThCIC yn y gorffennol neu'n ystyried gwneud cais yn y dyfodol, bydd y gweithdai hyn yn rhoi blas i chi o'r hyn rydym ni'n ei wneud a beth allech chi ei ddisgwyl mewn cyrsiau a chyfnodau preswyl y dyfodol! Os oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn drama, dylech wir ystyried ymuno â ni! Gweithdy hwn yn ymwneud technegau a chyngor clyweliadau – cymorth ynghylch llwybrau a chyfleoedd gyrfaol y dyfodol.

Sadwrn

Gwerin Gwallgo back

Lleoliad: Deganwy, Conwy, Harlech
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 5.00pm

Dan arweiniad: Trac & Patrick Rimes (Calan)
Llefydd: 45
Categori: Cerddoriaeth

Blas ar y rhaglen Gwerin Gwallgo lwyddiannus iawn a redir gan trac bob mis Chwefror. Rhowch gynnig ar ddawnsio’r glocsen, ar offeryn traddodiadol, dysgu cân a chytgordiau traddodiadol. Bydd y tri ar fynd ar unwaith felly gallwch roi cynnig ar damaid o bob un.

Sadwrn

Slam Barddoniaeth

Lleoliad: Ystafell y Gogarth
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 6.30pm - 7.30pm

Dan arweiniad: Sophie McKeand & Natasha Borton
Categori: Llenyddiaeth a'r Gair Llafar

Ymryson barddoniaeth fyw. Tri gair na welech gyda’i gilydd fel arfer. Ond mae’n ddigwyddiad gwefreiddiol. Caiff hyd at ddeg o feirdd ymgofrestru i ymryson mewn dwy rownd o farddoniaeth lafar, yn gornesta â geiriau nes i un ennill y dydd.

Sadwrn

Chwedlau Byw: stondin adrodd straeon

Lleoliad: Yng Ngolwg y Môr, Llawr cyntaf
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 8.00pm

Dan arweiniad: National Organisation of Young Storytellers / Corff Cenedlaethol Storïwyr Ifainc
Llefydd: 30
Categori: Llenyddiaeth a'r Gair Llafar

I ddathlu Blwyddyn Chwedlau Cymru, mae Corff Cenedlaethol Storïwyr Ifainc yn dod â digwyddiad arbennig atoch chi. Dan edrych dros Fae Llandudno hardd, gadewch i’r straeon hyn fynd â chi’n ôl i oes wahanol - a darganfod dadeni chwedlau yng Nghymru’r oes sydd ohoni.

Sadwrn

Jam Gwerin

Lleoliad: Orme Suite
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 9.00pm

Dan arweiniad: Band Mawr & Trac
Categori: Cerddoriaeth

Y disgleiriaf a’r gorau o blith cerddorion gwerin ifainc yn dod at ei gilydd i jam gwerin, yn dwyn ynghyd seiniau traddodiadol a chyfoes.

Sul

Sioe Ffaswn: Rwy’n Dylunio Breuddwydion

Lleoliad: Orme Suite / Promenade
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: 1:30pm - 2:00pm

Categori: Ffasiwn

"I don't design clothes. I design dreams" meddai Ralph Lauren. Mae’r sioe ffasiwn yma’n dangos beth mae pobol ifanc yn breuddwydio amdano’n awr. Bydd yn cynnwys dillad wnaed yn ystod yr ŵyl.

Sul

Y Gweithdy Cerdd Sbwriel

Lleoliad: Gweithdy 4
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: 11am - 12.30pm

Dan arweiniad: Emma Louis
Llefydd: 15
Categori: Cerddoriaeth

Peipiau glaw, rhannau o reiddiadur wedi darfod amdano, hen diwbiau Pringles. Mae modd eu defnyddio nhw i gyd i gerddora. Bydd yr artist sain Emma Louis yn rhoi help llaw i chi wneud offerynnau, yn dangos i chi sut mae sgôr graffig yn gweithio. Fe rown gychwyn arni drwy ail-greu arwyddgan Doctor Who Delia Derbyshire. Wedyn mynd yn ein blaenau i ddarnau gwreiddiol at berfformiad naid.

Sul

Cyfathrebu, carisma a chemeg

Lleoliad: Gweithdy 2, yr ail law
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: 11.00am - 12.30pm

Dan arweiniad: Techniquest Glyndŵr
Llefydd: 20
Categori: Eraill

Gweithdy difyr, ymarferol ydi hwn. Yn gyntaf byddwch yn gwylio’n syfrdan syn, wedyn yn gweithio allan sut i drosglwyddo arbrofion gwyddonol i gynulleidfa. Yn olaf, fel tîm, yn cyflwyno perfformiad gwib. Dewch i ddarganfod eich athro gwyddoniaeth oddi mewn. Traddodir y gweithdy yn y Gymraeg ac yn Saesneg.

Sul

Ffenestri Arlliw

Lleoliad: Ystafell Dewi Sant
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: 11.00am - 12.30pm

Dan arweiniad: Rhydyfelin Youth Theatre / Theatr Ieuenctid Rhydyfelin
Llefydd: Hyd at ddeg i bob hicyn hanner awr
Categori: Drama / Theatr

Beth sy’n digwydd i’r holl wybodaeth ’na rydych yn ei phostio amdanoch eich hun? Ydi’n dangos y ‘chi’ go iawn? Dewch i wybod drwy’r profiad pedwar dimensiwn yma sy’n cynnwys ffilm, pypedwaith a bwth Brawd Mawr.

Sul

You Talkin’ to Me?

Lleoliad: Yr Ystafell Ffilmiau
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: 11.00am

Dan arweiniad: RawFfest Film Council / Cyngor Ffilmiau GŵylGrai
Llefydd: 50
Categori: Ffilm

Eleni… a chithau ar fin meddwl ei bod yn ddiogel rhoi troed drachefn yn y dŵr… mae Cyngor Ffilmiau GŵylGrai’n cyflwyno… awr o’r ffilmiau gorau a wnaed gan bobol ifanc.

Sul

ThCIC-profiad: Technegau a Chyngor Clyweliadau

Lleoliad: Hall
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: 11.00am

Dan arweiniad: Richard Elis
Llefydd: 20
Categori: Drama / Theatr

Partner:
National Youth Theatre of Wales/Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Cyfleoedd byr i weithio gyda Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru - y profiad gyda'r Theatr yn gryno! P'un a ydych chi wedi gwneud cais i ymuno â ThCIC yn y gorffennol neu'n ystyried gwneud cais yn y dyfodol, bydd y gweithdai hyn yn rhoi blas i chi o'r hyn rydym ni'n ei wneud a beth allech chi ei ddisgwyl mewn cyrsiau a chyfnodau preswyl y dyfodol! Os oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn drama, dylech wir ystyried ymuno â ni! Gweithdy hwn yn ymwneud technegau a chyngor clyweliadau – cymorth ynghylch llwybrau a chyfleoedd gyrfaol y dyfodol

Sul

Arddangosfa: Criw Celf Sir Ddinbych

Lleoliad: TBC
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 3:00pm

Dan arweiniad: Criw Celf Denbighshire / Sir Ddinbych
Categori: Celfyddyd Weledol

Arddangosfa o waith celf eclectig gan Criw Celf Sir Ddinbych, o ffotograffiaeth i gerfluniaeth fetel.

Sul

Gwneud ein Marc

Lleoliad: TBC
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 3:00pm

Dan arweiniad: Criw Celf North Powys / Gogledd Powys
Categori: Celfyddyd Weledol

Yn llwyfannu gwaith celf Criw Celf Gogledd Powys, mae’r arddangosfa yma'n cynnwys gosodiad atmosfferig o luniadau cydweithredol, a grëwyd wrth ddefnyddio offer wedi’u gwneud â llaw. Mi fydd yr offer a fideo o’r broses yn cael ei ddangos hefyd.

Sul

Y Jyngl: ffilm gyda pherfformiad byw

Lleoliad: Nuadd: Studio
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: 12 noon

Dan arweiniad: Dawns I Bawb
Categori: Dawns

Partner:
ACW

Chwilio profiad ffoaduriaid y mae’r Jyngl, a’r teithiau ddaw i’w rhan pan fyddant yn ffoi o’u mamwlad. Gwnaed y ffilm ar Draeth y Gorllewin yn Llandudno a pherfformir y deuawd sy’n cyfeilio gan Angharad Jones Young ac Elin Haf Morris

Sul

Twmpath

Lleoliad: Orme Suite
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: 2.00pm

Dan arweiniad: Band Mawr & Trac
Categori: Cerddoriaeth

Penllanw gwefreiddiol ein gŵyl. Rhowch gynnig ar fynd bob yn gam â llu chwyrlïol o ddawnswyr a band byw o chwaraewyr ifainc. Bydd galwr yn rhoi cynnig ar roi rhyw fath o drefn ar bethau.