25 - 28 Ebrill 2019 | Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

RawFfest - Youth Arts Festival

Rhaglen

Rhaglen

Mae dros 100 o berfformiadau, digwyddiadau a gweithgareddau ar raglen GŵylGrai 2017

Mae GŵylGrai yn unigryw oherwydd mae wedi’i raglennu gan bobl ifanc. Mae pob un o’r perfformiadau ac arddangosfeydd gan bobl ifanc (14 – 25 oed). Mae’r dosbarthiadau meistr a’r gweithdai yn cael eu harwain gan arbenigwyr, artistiaid a phobl ifanc eu hunain. Mae hyn i gyd yn cael ei gynnwys yn eich tocyn.

Sgroliwch i lawr i weld y rhaglen llawn. Os mae disgrifiad gweithdy neu ddigwyddiad yn rhoi nifer (er enghraifft y Disgo Distaw), mae angen bwcio o flaen llaw er mwyn sicrhau eich lle. Mae rhaid prynu tocyn i'r ŵyl i wneud hyn. Wedyn, cewch gyfrinair i’r system bwcio gweithdai. Ewch i tocynnau am fwy o wybodaeth.

Iau

CYFFWRDD // TOUCH

Lleoliad: TBC
Dyddiad: Iau 17 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 7:00pm

Categori: Celfyddyd Weledol

Cyffwrdd // Touch yw arddangosfa o waith cyffroes gan naw artist gyrfa cynnar sydd wedi eu lleoli o gwmpas Cymru. Mae'n archwilio syniadau amrywiol o gwmpas cyffwrdd a gwybodaeth synhwyrol o fewn celf. Yr artistiaid a ddewiswyd yw: Ella Louise Jones, Rebecca Davies, Anna Rogers, Peter Slania, Carlota Nobrega, Mark Hicken, Gweni Llwyd, Rachel Smyth a Rhian Sullivan. Wedi ei curadu gan Gweni Llwyd.

Iau

Croeso i Fyd Rhyfedd GŵylGrai

Lleoliad: Neuadd
Dyddiad: Iau 17 Awst, 2017
Amser: 4.00pm - 5:30pm

Categori: Eraill

Awr o chwaraeon aruthrol, heriau a dirgelion, ac ar y diwedd byddwch yn meddwl eich bod yn nabod pawb ers bore’ch oes.

Iau

Baneri Bywiog

Lleoliad: Gorsaf Greu / Ystafell y Gogarth
Dyddiad: Iau 17 Awst, 2017
Amser: 5.00pm - 7:00pm

Dan arweiniad: Menai Rowlands and GLITCH members / Menai Rowlands ac aelodau GLITCH
Categori: Crefft, Celfyddyd Weledol

Mi fydd y gweithdy creu baneri ymarferol yma’n codi hwyliau’r ŵyl arnoch chi. Arbrofwch gyda amryw o cyfryngau, o marmori papur i glud-lunio.

Iau

Y Babell Bendwmpian

Dyddiad: Iau 17 Awst, 2017
Amser: 5.00pm

Dan arweiniad: Conwy Youth Services / Gwasanaeth Ieuenctid Cymru
Categori: Eraill

Partner:
Gwasanaethau Ieuenctid Conwy

Angen ennyd i ymlacio? Dewch i fwynhau ein pabell â goleuadau tyner, clustogau cyfforddus a gweithgareddau crefft. Neu ddim ond ymlacio a chael sgwrs â Gwasanaethau Ieuenctid Conwy.

Iau

Gwneud ein Marc

Lleoliad: TBC
Dyddiad: Iau 17 Awst, 2017
Amser: 5:00pm - 11:00pm

Dan arweiniad: Criw Celf North Powys / Gogledd Powys
Categori: Celfyddyd Weledol

Yn llwyfannu gwaith celf Criw Celf Gogledd Powys, mae’r arddangosfa yma'n cynnwys gosodiad atmosfferig o luniadau cydweithredol, a grëwyd wrth ddefnyddio offer wedi’u gwneud â llaw. Mi fydd yr offer a fideo o’r broses yn cael ei ddangos hefyd.

Iau

Arddangosfa: Criw Celf Sir Ddinbych

Lleoliad: TBC
Dyddiad: Iau 17 Awst, 2017
Amser: 5:00pm - 11:00pm

Dan arweiniad: Criw Celf Denbighshire / Sir Ddinbych
Categori: Celfyddyd Weledol

Arddangosfa o waith celf eclectig gan Criw Celf Sir Ddinbych, o ffotograffiaeth i gerfluniaeth fetel.

Iau

Disgo Distaw

Lleoliad: Ystafell y Gogarth
Dyddiad: Iau 17 Awst, 2017
Amser: 8.30pm

Llefydd: 60
Categori: Dawns, Cerddoriaeth

Eich penset eich hun, dewis o sianeli. Felly gallai hanner yr ystafell fod yn rocio a’r hanner arall yn rapio. Ffordd egnïol o ymgolli mewn cerddoriaeth (i‘w argymell yn fawr os ydych newydd gael eich canlyniadau lefel A).

Iau

Karaoke

Lleoliad: Orme Suite
Dyddiad: Iau 17 Awst, 2017
Amser: 2145

Categori: Cerddoriaeth

Gwener

Os mêts, mêts: cystadleuaeth ddylunio

Lleoliad: Ger y Babell Gysglyd
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11.00am - 5.00pm

Dan arweiniad: Gemma Lyon and Sarah Barnett
Categori: Celfyddyd Weledol

Partner:
Cyfle Barnardo's Cymru

‘Wyddoch chi ddim fod rhywun wedi sleifio rhywbeth i’ch diod chi nes ei bod yn rhy hwyr.’ Mae ar Barnardo’s Cymru angen eich help i ddylunio taflen newydd yn gymorth i’ch cadw chi a’ch ffrindiau’n ddiogel. Llwythir eich dyluniad i fyny i Instagram a Facebook. Bydd y dyluniad gorau’n ennill tocyn Amazon £10 a’r clod. Pigogyn am ddim am bob dyluniad cyflawn.

Gwener

CYFFWRDD // TOUCH

Lleoliad: TBC
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 5:30pm

Categori: Celfyddyd Weledol

Cyffwrdd // Touch yw arddangosfa o waith cyffroes gan naw artist gyrfa cynnar sydd wedi eu lleoli o gwmpas Cymru. Mae'n archwilio syniadau amrywiol o gwmpas cyffwrdd a gwybodaeth synhwyrol o fewn celf. Yr artistiaid a ddewiswyd yw: Ella Louise Jones, Rebecca Davies, Anna Rogers, Peter Slania, Carlota Nobrega, Mark Hicken, Gweni Llwyd, Rachel Smyth a Rhian Sullivan. Wedi ei curadu gan Gweni Llwyd.

Gwener

Blogoleg – Canllaw Blogio i Ddechreuwyr

Lleoliad: Narnia - Ystafell 6
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11.00am - 12.30pm

Dan arweiniad: Sophie McKeand
Llefydd: 12
Categori: Llenyddiaeth a'r Gair Llafar

Ydych chi ar dân i ddweud eich dweud wrth y byd, ond yn methu cael y geiriau iawn? Bydd y dosbarth meistr yma’n dangos i chi pa mor hawdd ydi cychwyn blog. Bydd Sophie’n helpu i chi lunio geiriau sy’n gwneud argraff. Ac yn dweud cyfrinion y grefft wrthoch i feithrin carfan o ganlynwyr.A hithau’n Fardd Llawryfog Pobl Ifanc Cymru, mae Sophie McKeand yn rheng flaen defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gyrraedd cynulleidfa newydd i farddoniaeth.

Gwener

Opera - ond ar newydd wedd

Lleoliad: Level 1; Ystafell 4
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11am – 12.30pm, 1 – 2.30pm, 3 – 4.30pm, 5 – 6pm

Dan arweiniad: Operasonic
Llefydd: 12
Categori: Cerddoriaeth

Partner:
Opera Cenedlaethol Cymru

Yn ei ôl o fawr alw amdano! Dechreuwch ailddyfeisio opera drwy weithio gyda chyfansoddwr a dau ganwr opera. Bydd y gweithdy yma’n canolbwyntio ar beth rydych am ei glywed a sut rydych am ei wneud. Ddim o’ch pethau chi, meddwch? Operasonig oedd hit annisgwyl gw^yl 2016. Dewch ‘laen. Gamp i chi roi cynnig arni.

Gwener

Parti Crefft

Lleoliad: Ger y Babell
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11.00am - 6pm

Dan arweiniad: Conwy Youth Services / Gwasanaeth Ieuenctid Cymru
Categori: Crefft

Partner:
Gwasanaethau Ieuenctid Conwy

Gweithdai picio heibio ar fynd drwy’r dydd. Y gweithgareddau’n cynnwys ymbincio fel cangen Fai â chelfyddyd wyneb powdwr pefriol yr ŵyl a gwneud eich sandalau di-droed eich hunain.

Gwener

Y Babell Bendwmpian

Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11.00am

Dan arweiniad: Conwy Youth Services / Gwasanaeth Ieuenctid Cymru
Categori: Eraill

Partner:
Gwasanaethau Ieuenctid Conwy

Angen ennyd i ymlacio? Dewch i fwynhau ein pabell â goleuadau tyner, clustogau cyfforddus a gweithgareddau crefft. Neu ddim ond ymlacio a chael sgwrs â Gwasanaethau Ieuenctid Conwy.

Gwener

Theatr ddyfeisiedig ar ei gwedd ddiweddaraf oll

Lleoliad: Crafnant
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11.00am - 12.30pm (Welsh language), 1.00pm - 2.30pm (bilingual)

Dan arweiniad: Gwennan Mair Jones
Llefydd: 20
Categori: Drama / Theatr

Partner:
Theatr Clwyd

Mae’r gweithdy yma’n rhoi’r cyfle i chi weithio gyda Gwennan, newydd ei phenodi’n Gyfarwyddwr Ymgysylltu Creadigol Theatr Clwyd. Mae hi’n adnabyddus drwy hyd a lled Cymru yn sgìl ei gwaith ysbrydoledig a rhyfygus. Arbenigedd Gwennan ydi dyfeisio gwaith newydd sy’n chwilio achosion y dydd. Weithiau delweddau fydd y man cychwyn; weithiau’r fan. “Mae pawb yn gyfarwyddwr. Mae pawb yn chwarae rôl.”

Gwener

Goleuadau, camera, bant â ni (1)

Lleoliad: Conwy
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11.00am - 12:30pm

Dan arweiniad: Arron, Chris, Emmy, Jamey, Tara
Llefydd: 8
Categori: Cyfryngau

Mae’r cwrs carlam dwyran yma mewn technegau ffilm i’r dim i bobol ifanc sy’n newyddianod ffilm. Fe ddysgwch chi’r rhannau o’r camera, sut i greu storifwrdd, a’r bum F sy’n hanfod gwneud ffilmiau. Erbyn diwedd y sesiwn yma byddwch wedi ffilmio.

Gwener

Cae Ffair

Lleoliad: Neuadd
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 12:00pm

Dan arweiniad: ArtWorks Valleys Kids and Penygraig Youth Theatre/Theatr Ieuenctid Penygraig
Llefydd: 20
Categori: Drama / Theatr

Partner:
Valleys Kids

Dewch yn llu, dewch yn llu! Dewch at Theatr Ieuenctid Penygraig yn eu gweithdy rhyngweithiol a ysbrydolwyd gan eu perfformiad a dorrodd dir newydd yn Tate Modern, yng nghanol Llundain. Fe ddewch ar draws Chav Rat a chymeriadau cyfareddol eraill. Mewn ffordd fympwyol a phryfoclyd byddwn yn chwilio achosion dosbarth, bod yn ddigartref, a thlodi sy’n siapio bywydau pobol ifanc. Anghofiwch am y candi-fflos – mae yna reid ddiddorol yn eich aros chi!

Gwener

Peintio 101: Peintio gyda Delwedd, Golau, Sain a Gair

Lleoliad: TBC
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 12:30pm, 1:00pm - 2:30pm, 3:00pm - 4:30pm

Dan arweiniad: Peter Slania
Llefydd: 8
Categori: Celfyddyd Weledol

Siawns i arbrofi gyda beth sy’n diffinio paentiad, yn enwedig pan bod paent yn cael ei dynnu o’r hafaliad. Cyfle perffaith i unrhyw un i brofi a herio eu creadigrwydd. Does dim angen sgil mewn paent na lluniadu blaenorol.

Gwener

Hofranlong Fach

Lleoliad: Gorsaf Greu / Orme Suite
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 4:30pm

Dan arweiniad: Amelia Stars MajorTim.Space
Categori: Crefft, Celfyddyd Weledol

Yn yr arbrawf gwyddonol yma, fyddem yn creu hofranlong fach wrth ddefnyddio CD a balŵn. Dewch i ddysgu am ffrithiant a mwynhau cyfuno celf a STEM.

Gwener

ThCIC-profiad: Theatr Gorfforol/Symud

Lleoliad: Ystafell Dewi Sant
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11.00am - 12:30pm

Dan arweiniad: Jess Williams
Llefydd: 20
Categori: Drama / Theatr

Partner:
National Youth Theatre of Wales/Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Cyfleoedd byr i weithio gyda Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru - y profiad gyda'r Theatr yn gryno! P'un a ydych chi wedi gwneud cais i ymuno â ThCIC yn y gorffennol neu'n ystyried gwneud cais yn y dyfodol, bydd y gweithdai hyn yn rhoi blas i chi o'r hyn rydym ni'n ei wneud a beth allech chi ei ddisgwyl mewn cyrsiau a chyfnodau preswyl y dyfodol! Os oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn drama, dylech wir ystyried ymuno â ni! Gweithdy hwn yn ymwneud theatr gorfforol/symud – defnyddio dawns a symudiadau i roi corff i syniad, i ddweud stori ac i SYMUD

Gwener

ThCIC-profiad: Technegau a Chyngor Clyweliadau

Lleoliad: Ystafell Rhuddlan
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 12:30pm

Dan arweiniad: Richard Elis
Llefydd: 12
Categori: Drama / Theatr

Partner:
National Youth Theatre of Wales/Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Cyfleoedd byr i weithio gyda Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru - y profiad gyda'r Theatr yn gryno! P'un a ydych chi wedi gwneud cais i ymuno â ThCIC yn y gorffennol neu'n ystyried gwneud cais yn y dyfodol, bydd y gweithdai hyn yn rhoi blas i chi o'r hyn rydym ni'n ei wneud a beth allech chi ei ddisgwyl mewn cyrsiau a chyfnodau preswyl y dyfodol! Os oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn drama, dylech wir ystyried ymuno â ni! Gweithdy hwn yn ymwneud technegau a chyngor clyweliadau – cymorth ynghylch llwybrau a chyfleoedd gyrfaol y dyfodol

Gwener

Coronau Creadigol

Lleoliad: Creation Station / Orme Suite
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 12:30pm

Dan arweiniad: Gweni Llwyd and the Placemakers / a'r Cynefinwyr
Categori: Crefft, Celfyddyd Weledol

Cyfle i greu coron ŵyl wrth ddefnyddio blodau, plu a thecstilau. Fyddwch yn sicr o edrych yn barod i’r ŵyl!

Gwener

Arddangosfa: Criw Celf Sir Ddinbych

Lleoliad: TBC
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 11:00pm

Dan arweiniad: Criw Celf Denbighshire / Sir Ddinbych
Categori: Celfyddyd Weledol

Arddangosfa o waith celf eclectig gan Criw Celf Sir Ddinbych, o ffotograffiaeth i gerfluniaeth fetel.

Gwener

Gwneud ein Marc

Lleoliad: TBC
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 11:00pm

Dan arweiniad: Criw Celf North Powys / Gogledd Powys
Categori: Celfyddyd Weledol

Yn llwyfannu gwaith celf Criw Celf Gogledd Powys, mae’r arddangosfa yma'n cynnwys gosodiad atmosfferig o luniadau cydweithredol, a grëwyd wrth ddefnyddio offer wedi’u gwneud â llaw. Mi fydd yr offer a fideo o’r broses yn cael ei ddangos hefyd.

Gwener

Barddoniaeth Pync

Lleoliad: Narnia: Ystafell 6
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 1.00 - 2.30pm

Dan arweiniad: Sophie McKeand
Llefydd: 12
Categori: Llenyddiaeth a'r Gair Llafar

Dewch i’n stafell Narnia arbennig i weld ffordd wahanol o farddoni. Ewch â phentwr o bapurau newydd, siswrn finiog a photyn o lud. Cyn pen dim byddwch yn sylwi ar gysylltiadau, yn gwneud i bobol chwerthin ac yn taro ar ddelweddau grymus. Defnyddiwch eich ffôn i dynnu eu lluniau ac i ledaenu eich neges. Neu adael llyfrau bach technoleg isel o gwmpas yr ŵyl.

Gwener

Cerrig a’r Môr

Lleoliad: Promenâd
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 1.00pm - 2.30pm, 3.00pm - 4.30pm

Dan arweiniad: Tim Pugh
Llefydd: 12
Categori: Celfyddyd Weledol

Partner:
Cyngor Sir Ddinbych

Gan ddefnyddio cerrig mân a cherrig o lan y môr, dewch at yr artist amgylchedd Tim Pugh i wneud cerflun hardd. Welwch chi fyth eto mo lan y môr yn union run fath.

Gwener

Cerddoriaeth fyw a chinio

Lleoliad: Ystafell y Gogarth
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 1pm - 2pm

Categori: Cerddoriaeth

Partner:
Ty Cerdd

Cymanfa awr ginio o gerddoriaeth fyw gan ddawn dydd a ddaw. Heddiw rydym groch, rydym ar lawn hwyl, ar dân dros fynd.

Gwener

Goleuadau, camera, bant â ni (2)

Lleoliad: Conwy Room
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 1.00pm - 2:30pm

Dan arweiniad: Arron, Chris, Emmy, Jamie, Tara
Llefydd: 8
Categori: Cyfryngau

Yn yr ail ran o’n cwrs carlam ffilm, fe gymerwch chi’r ffilm a wnaed bore heddiw a’i golygu ynghyd â cherddoriaeth. Lansir eich ffilm ddihafal chi’n fyd-eang ar sianel YouTube GŵylGrai.

Gwener

Platfform Radio@GŵylGrai

Lleoliad: Room 3, First Floor
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 2pm- 4pm, 4.30pm – 6.30pm

Dan arweiniad: Creative Learning Team, Wales Millennium Centre / Y Tîm Dysgu Creadigol, Canolfan Mileniwm Cymru
Llefydd: 8
Categori: Cyfryngau

Am y tro cyntaf, mae Platfform Radio, gorsaf radio Canolfan Mileniwm Cymru dan arweiniad pobol ifanc, yn dod i Ogledd Cymru. Yn awr gynta’r gweithdy yma fe ddysgwch sut i ddefnyddio’r offer; yn yr ail awr fe recordiwch eich sioe radio eich hun gyda cherddoriaeth, newyddion, barn, gwleidyddiaeth a rhagor. Does dim angen profiad cynt.

Gwener

Sgiliau Hanfodol Cyfansoddi Caneuon

Lleoliad: Alwen
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 1:00pm - 2:30pm

Dan arweiniad: Sera Owen
Llefydd: 12
Categori: Cerddoriaeth

Partner:
Tŷ Cerdd

Ar hyn o bryd, yn ôl pob golwg, canwyr-gyfansoddwyr ydi’r holl enwau mawr ym myd cerdd. Dewch i ddysgu’r sgiliau hanfodol sydd eisiau i sgrifennu cân gyfareddol. Artist ydi Sera sy’n gweithio ar hyd ac ar led genres, o Americana i ganu gwerin i roc. Perfformiodd ei chaneuon ei hun yn rhai o bennaf wyliau gwledydd Prydain, gan gynnwys cychwyn y rhaglen i Elton John yng Ngŵyl Henley a Gŵyl Rhif 6.

Gwener

Helfa Sborioni Mess it Up

Lleoliad: Crafnant
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 3.00 - 4.30pm, 5.00 - 6.30pm

Dan arweiniad: Mess Up The Mess
Llefydd: 20
Categori: Drama / Theatr

Helfa sborioni ryngweithiol yn Venue Cymru a’i chyffiniau.

Gwener

L L I N E L L A U // P Ŵ E R

Lleoliad: Orme Suite
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 3pm - 4.30pm

Dan arweiniad: Sophie McKeand, Simone Greenwood from/gan Burst
Llefydd: 12
Categori: Llenyddiaeth a'r Gair Llafar

Partner:
Burst, Full Circle Education and Literature Wales

Fu hi erioed yn haws cyhoeddi eich gwaith eich hun neu gynhyrchu cylchgrawn. Ond beth yw’r meini tramgwydd? Pa dechnoleg ddigidol ddylech chi'i defnyddio? A sut mae cael gan gynulleidfa ddarllen beth rydych wedi’i sgrifennu?Penllanw’r gweithdy yma fydd lansio yng Ngogledd Cymru

Gwener

Dirgelion y Diwydiant Cerdd

Lleoliad: Y Ddarlithfa
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 3:00pm - 4:30pm

Dan arweiniad: CEG
Llefydd: 40
Categori: Cerddoriaeth

Partner:
Tŷ Cerdd

Hanfodol i unrhyw gerddor - gyfle i siarad â label recordio newydd CEG, sy'n rhedeg llwyfannau mewn rhai o wyliau gorau Cymru, gan gynnwys Gŵyl Rhif 6, yn ogystal ag Andy Bonsai sydd wedi gweithio gyda chwmni recordio '19' Simon Cowell, ac wedi cynhyrchu miwsig i artistiaid rhyngwladol ac wedi teithio ar draws y byd. Hefyd, cynrychiolydd 'PRS for Music' yng Nghymru, John Morris, sy'n cefnogi talentau ledled Cymru. Rhyngddynt mae blynyddoedd o brofiad...felly dewch draw a gofyn eich cwestiynau!

Gwener

ThCIC-profiad: Darganfod Cymeriad

Lleoliad: Neuadd
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 3:00pm - 4:30pm

Dan arweiniad: Tonya Smith
Llefydd: 20
Categori: Drama / Theatr

Partner:
National Youth Theatre of Wales/Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Cyfleoedd byr i weithio gyda Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru - y profiad gyda'r Theatr yn gryno! P'un a ydych chi wedi gwneud cais i ymuno â ThCIC yn y gorffennol neu'n ystyried gwneud cais yn y dyfodol, bydd y gweithdai hyn yn rhoi blas i chi o'r hyn rydym ni'n ei wneud a beth allech chi ei ddisgwyl mewn cyrsiau a chyfnodau preswyl y dyfodol! Os oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn drama, dylech wir ystyried ymuno â ni! Gweithdy hwn yn ymwneud darganfod cymeriad – neu 'sut i beidio â bod yn chi eich hun'.

Gwener

ThCIC-profiad: Llais a Chanu

Lleoliad: Ystafell Rhuddlan
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 3:00pm - 4:30pm

Dan arweiniad: Aled Pedrick
Llefydd: 12
Categori: Drama / Theatr

Partner:
National Theatre of Wales/Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Cyfleoedd byr i weithio gyda Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru - y profiad gyda'r Theatr yn gryno! P'un a ydych chi wedi gwneud cais i ymuno â ThCIC yn y gorffennol neu'n ystyried gwneud cais yn y dyfodol, bydd y gweithdai hyn yn rhoi blas i chi o'r hyn rydym ni'n ei wneud a beth allech chi ei ddisgwyl mewn cyrsiau a chyfnodau preswyl y dyfodol! Os oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn drama, dylech wir ystyried ymuno â ni! Gweithdy hwn yn ymwneud llais a chanu – gweithio'r llais a chordiau'r llais; siarad a chanu gyda ThCIC

Gwener

Sesiwn bîtbocsio a rap gyda Mr Phormula

Lleoliad: Y Neuadd
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 3:00pm - 4:30pm

Dan arweiniad: Mr Phormula
Llefydd: 20
Categori: Cerddoriaeth, Llenyddiaeth a'r Gair Llafar

Mae gan Mr Phormula cydnabyddiaeth ryngwladol fel bît-bocsiwr, rapiwr a chynhyrchydd. Dysgwch sut i wneud curiadau drwm a sain gerddorol jyst wrth ddefnyddio’ch ceg. Perfformiwch rapiau pwerus sy’n gwneud i bobl eistedd i fyny a gwrando. Yr holl 'da chi angen ydi meddwl agored a cheg agored i gymryd rhan.

Gwener

Llyfrau 3D

Lleoliad: Venue Cymru
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 2:00pm-3:30pm, 4:00pm-5:30pm

Dan arweiniad: Abbie Parry
Llefydd: 6
Categori: Celfyddyd Weledol

Dewch a straeon yn fyw! Defnyddiwch straeon tylwyth teg a mythau fel mannau cychwyn i greu golygfeydd 3D eich hunain mewn llyfrau hen. Dysgwch fathau gwahanol o ddarlunio, o luniadu i greu ffurfiau 3D.

Gwener

Cymhorthfa Barddoni

Lleoliad: Narnia: Ystafell 6
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 5.00pm - 6:00pm

Dan arweiniad: Sophie McKeand
Llefydd: 1 - 2 - 1
Categori: Llenyddiaeth a'r Gair Llafar

Eisoes yn barddoni ac am gael barn arbenigwr? Am fynd â’ch barddoni gam ymhellach? Cadwch le deng munud un i un gyda Bardd Llawryfog Pobl Ifanc Cymru. Enillodd Sophie’r Wobr Torri Tir Newydd Heb Flewyn ar Dafod yn 2015 a gweithio gyda phobol ifanc drwy hyd a lled y wlad.

Gwener

Yr Arbrawf

Lleoliad: Mangre ddirgel yn Llandudno
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 5:00pm - 5:30pm

Dan arweiniad: Theatr Clwyd Youth Theatre / Theatr Clwyd Theatr Ieuenctid
Categori: Drama / Theatr

Canlyniad arbrawf pythefnos gyda phobol ifanc ydi’r sioe yma. Mae’n ymateb i anghenion a phryderon pobol ifanc heddiw. Mae’n mynegi lle ac amser. Dewch i weld beth mae’r to sy’n codi o wneuthurwyr theatr yn ei greu. Cyflwynir yn y Gymraeg ac yn Saesneg.

Gwener

ThCIC-profiad: Dyfeisio a Chreu'n Fyrfyfyr

Lleoliad: Neuadd
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 5.00pm - 6:30pm

Dan arweiniad: Jain Boon
Llefydd: 20
Categori: Drama / Theatr

Partner:
National Theatre of Wales/Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Cyfleoedd byr i weithio gyda Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru - y profiad gyda'r Theatr yn gryno! P'un a ydych chi wedi gwneud cais i ymuno â ThCIC yn y gorffennol neu'n ystyried gwneud cais yn y dyfodol, bydd y gweithdai hyn yn rhoi blas i chi o'r hyn rydym ni'n ei wneud a beth allech chi ei ddisgwyl mewn cyrsiau a chyfnodau preswyl y dyfodol! Os oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn drama, dylech wir ystyried ymuno â ni! Gweithdy hwn yn ymwneud dyfeisio a chreu'n fyrfyfyr – syniadau ar gyfer creu theatr

Gwener

ThCIC-profiad: Gweithio â Sgript

Lleoliad: Ystafell Rhuddlan
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 5.00pm - 6:30pm

Dan arweiniad: Tonya Smith
Llefydd: 12
Categori: Drama / Theatr

Partner:
National Youth Theatre of Wales/Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Cyfleoedd byr i weithio gyda Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru - y profiad gyda'r Theatr yn gryno! P'un a ydych chi wedi gwneud cais i ymuno â ThCIC yn y gorffennol neu'n ystyried gwneud cais yn y dyfodol, bydd y gweithdai hyn yn rhoi blas i chi o'r hyn rydym ni'n ei wneud a beth allech chi ei ddisgwyl mewn cyrsiau a chyfnodau preswyl y dyfodol! Os oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn drama, dylech wir ystyried ymuno â ni! Gweithdy hwn yn ymwneud gweithio â sgript – dod â'r geiriau ar dudalen i fywyd.

Gwener

#GenerationUpdate

Lleoliad: Stiwdio
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 8.00pm

Categori: Drama / Theatr

Dewch at Theatr Ieuenctid Torch i chwilio manteision ac anfanteision byw mewn cymdeithas fodern. Mae Snapchat, hashnodau a’r gwagle seiber yn effeithio arnon ni i gyd, ond sut mae mynd i’r afael â’r byd rhithwir yma a be’ ydi’r peryglon? Sut gallwn ni helpu ein gilydd, ac yn bwysicaf oll sut gallwn ni fod yn garedig?

Gwener

Noson Bandiau

Lleoliad: Orme Suite
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 9.00pm

Categori: Cerddoriaeth

Partner:
Ty Cerdd and Ceg

Agor y gig yw Pasta Hull, band indi arbrofol o Gaernarfon, sy'n cynnwys Llŷr Jones, Owain Jones a'r The Shad, ac yna:PIWB ydi band ffync/pync sydd wedi'i ffurfio allan o ddatblygiad Noddfa ym Mangor. Aelodau yw: Llŷr Alun Jones ar Gitâr a Llais, Tomos Rhys Williams ar y Bas, Matthew Bicknell ar Sacsoffon, a Sam Roberts ar Dryms.Noson swnllyd a llawn egni!Pasta Hull - 9y.hPiwb - 10y.h

Gwener

Opera - ond ar newydd wedd

Lleoliad: Y Neuadd: Theatr stiwdio
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 7.00pm

Dan arweiniad: Operasonic
Categori: Cerddoriaeth

Gewch chi ddisgwyl cael eich syfrdanu gan ganlyniadau gweithdai Operasonig heddiw. Eich cerddoriaeth chi. Eich geiriau chi. Eu lleisiau anhygoel nhw.

Sadwrn

CYFFWRDD // TOUCH

Lleoliad: TBC
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 5:30pm

Categori: Celfyddyd Weledol

Cyffwrdd // Touch yw arddangosfa o waith cyffroes gan naw artist gyrfa cynnar sydd wedi eu lleoli o gwmpas Cymru. Mae'n archwilio syniadau amrywiol o gwmpas cyffwrdd a gwybodaeth synhwyrol o fewn celf. Yr artistiaid a ddewiswyd yw: Ella Louise Jones, Rebecca Davies, Anna Rogers, Peter Slania, Carlota Nobrega, Mark Hicken, Gweni Llwyd, Rachel Smyth a Rhian Sullivan. Wedi ei curadu gan Gweni Llwyd.

Sadwrn

Y Gwir Neu Gamp i Ti

Lleoliad: Ystafell Conwy
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 3.00pm - 4:30pm

Dan arweiniad: Jake Evans
Llefydd: 12
Categori: Llenyddiaeth a'r Gair Llafar

Straeon asgwrn pen llo, mythau dinesig, gwirioneddau, celwyddau a phosau: dewch i ddysgu celfyddyd goll sut i wau stori a chyfareddu eich cynulleidfa. Weithiau’n ddigri, weithiau’n athrist, mae grym y stori’n gallu aros gyda chi am ddyddiau bwy gilydd. Gewch chi’r cyfle i roi prawf ar eich sgiliau newydd mewn cylch straeon naid am chwech o’r gloch.Rhedir y gweithdy yma gan Jake Evans, Storïwr Ifanc y Flwyddyn, 2014.

Sadwrn

Newydd yr ŵyl

Lleoliad: Mesanin yng Ngolwg y Môr
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: All day

Dan arweiniad: RawFfest News Team / Tîm Newyddion GŵylGrai
Categori: Cyfryngau

Ar led ar y cyfryngau cymdeithasol, a diweddariadau byw drwy’r dydd, down â barn dros ben llestri atoch chi, adolygiadau gafaelgar, adroddiadau tywydd lloerig a phrofiad GŵylGrai ar ei hyd.

Sadwrn

Chwyldro Barddoniaeth

Lleoliad: Narnia: Ystafell 6
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11.00am - 12.30pm

Dan arweiniad: Sophie McKeand
Llefydd: 12
Categori: Llenyddiaeth a'r Gair Llafar

Barddoniaeth: bellach nid gweithgaredd distaw, preifat. Mae’n groch, yn biniwngar ac yn berthnasol. Y personol ar goedd. Ymunwch yn y chwyldro barddoniaeth drwy ddysgu sut i berfformio’ch gwaith o flaen tyrfa. Heno gewch chi’r cyfle i roi cynnig arni yn Slam Barddoniaeth GŵylGrai.

Sadwrn

Crafty Party

Lleoliad: Ger y Babell
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11.00am - 6.00pm

Dan arweiniad: Conwy Youth Services
Llefydd: 12
Categori: Crefft

Partner:
Gwasanaethau Ieuenctid Conwy

Gweithdai picio heibio ar fynd drwy’r dydd. Y gweithgareddau’n cynnwys ymbincio fel cangen Fai â chelfyddyd wyneb powdwr pefriol yr ŵyl a gwneud eich sandalau di-droed eich hunain.

Sadwrn

Y Babell Bendwmpian

Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11.00am - 10pm

Dan arweiniad: Conwy Youth Services / Gwasanaeth Ieuenctid Conwy
Categori: Eraill

Partner:
Gwasanaethau Ieuenctid Conwy

Angen ennyd i ymlacio? Dewch i fwynhau ein pabell â goleuadau tyner, clustogau cyfforddus a gweithgareddau crefft. Neu ddim ond ymlacio a chael sgwrs â Gwasanaethau Ieuenctid Conwy.

Sadwrn

Iaith gudd y corff

Lleoliad: Ystafell Dewi Sant
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11am - 12.30pm, 1pm - 2.30pm

Dan arweiniad: Dawns I Bawb
Llefydd: 15
Categori: Dawns

Partner:
ACW

Cyflwyniad i ddawns a symud cyfoes gan Angharad Price Jones o Dawns I Bawb. Amcan y sesiwn ydi ysbrydoli creadigedd i roi lle i’r cyfranogwyr ddatblygu eu syniadau symud eu hunain gan ddefnyddio technegau cyfoes. Yn addas i unrhyw oed o 14 ymlaen. Does dim angen unrhyw brofiad dawns blaenorol.

Sadwrn

Taflu Cysgod: Peidiwch â gadael y perfformwyr yn y tywyllwch!

Lleoliad: Rooms 5 & 6
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11.00am - 12.30pm

Dan arweiniad: Mess up the Mess
Llefydd: 6
Categori: Drama / Theatr

Ni fyddai theatr yn ddim oll heb y bobol y tu ôl i’r llen i roi bywyd iddi. Bydd Gwirfoddolwyr Technegol Mess Up The Mess yn eich arwain i’r goleuni mewn gweithdy goleuo theatr ymarferol.

Sadwrn

Platfform Radio@GŵylGrai

Lleoliad: Room 3, First Floor
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11am – 1pm, 2pm – 4pm, 4.30pm – 6.30pm

Dan arweiniad: Creative Learning Team, Wales Millennium Centre / Y Tîm Dysgu Creadigol, Canolfan Mileniwm Cymru
Llefydd: 8
Categori: Cyfryngau

Am y tro cyntaf, mae Platfform Radio, gorsaf radio Canolfan Mileniwm Cymru dan arweiniad pobol ifanc, yn dod i Ogledd Cymru. Yn awr gynta’r gweithdy yma fe ddysgwch sut i ddefnyddio’r offer; yn yr ail awr fe recordiwch eich sioe radio eich hun gyda cherddoriaeth, newyddion, barn, gwleidyddiaeth a rhagor. Does dim angen profiad cynt.

Sadwrn

Os mêts, mêts: cystadleuaeth ddylunio

Lleoliad: Ger y Babell Gysglyd
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11.00am - 5.00pm

Dan arweiniad: Gemma Lyon and Sarah Barnett
Categori: Celfyddyd Weledol

Partner:
Cyfle Barnardo's Cymru

‘Wyddoch chi ddim fod rhywun wedi sleifio rhywbeth i’ch diod chi nes ei bod yn rhy hwyr.’ Mae ar Barnardo’s Cymru angen eich help i ddylunio taflen newydd yn gymorth i’ch cadw chi a’ch ffrindiau’n ddiogel. Llwythir eich dyluniad i fyny i Instagram a Facebook. Bydd y dyluniad gorau’n ennill tocyn Amazon £10 a’r clod. Pigogyn am ddim am bob dyluniad cyflawn.

Sadwrn

Brigau Bychain

Lleoliad: TBC
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 12:30pm, 1:00pm - 2:30pm, 3:00pm - 4:30pm

Dan arweiniad: Ella Louise Jones
Llefydd: 8
Categori: Celfyddyd Weledol

Ymunwch ac artist Ella Louise Jones i drawsffurfio gwrthrychau bob dydd. Wrth ddefnyddio offer anghonfensiynol fel brigau a brwsys dannedd, byddwch yn creu lluniadau inc arbrofol a cherfluniau clai swreal gyda chanlyniadau diddorol ac anarferol!

Sadwrn

Gwleidyddiaeth Papur

Lleoliad: TBC
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 4:00pm

Dan arweiniad: Llŷr Alun Jones / Noddfa
Categori: Celfyddyd Weledol

Cyfathrebwch eich meddyliau, barnau a gweledigaethau trwy greu print gyda sefydlydd cymuned greadigol Noddfa, Llŷr Alun Jones. Mae’r gweithdy yn canolbwyntio ar fonobrintio, dull o greu gwaith celf hollol unigryw, yn aml gyda chanlyniadau anrhagweladwy a chyffroes. Does dim angen profiad print blaenorol!

Sadwrn

Inc Anhygoel

Lleoliad: Creation Station / Orme Suite
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 4:30pm

Dan arweiniad: Rhian Sullivan
Categori: Celfyddyd Weledol

Creuwch crys-t neu fag ‘tote’ GŵylGrai 2017 eich hunain, wrth ddysgu sgiliau sylfaenol argraffu sgrin gyda artist Rhian Sullivan.

Sadwrn

Hofranlong Fach

Lleoliad: Gorsaf Greu / Orme Suite
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 4:30pm

Dan arweiniad: Amelia Stars MajorTim.Space
Categori: Crefft, Celfyddyd Weledol

Yn yr arbrawf gwyddonol yma, fyddem yn creu hofranlong fach wrth ddefnyddio CD a balŵn. Dewch i ddysgu am ffrithiant a mwynhau cyfuno celf a STEM.

Sadwrn

ThCIC-profiad: Dyfeisio a Chreu'n Fyrfyfyr

Lleoliad: Neuadd
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11.00am - 12:30pm

Dan arweiniad: Jain Boon
Llefydd: 20
Categori: Drama / Theatr

Partner:
National Youth Theatre of Wales/Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Cyfleoedd byr i weithio gyda Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru - y profiad gyda'r Theatr yn gryno! P'un a ydych chi wedi gwneud cais i ymuno â ThCIC yn y gorffennol neu'n ystyried gwneud cais yn y dyfodol, bydd y gweithdai hyn yn rhoi blas i chi o'r hyn rydym ni'n ei wneud a beth allech chi ei ddisgwyl mewn cyrsiau a chyfnodau preswyl y dyfodol! Os oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn drama, dylech wir ystyried ymuno â ni! Gweithdy hwn yn ymwneud dyfeisio a chreu'n fyrfyfyr – syniadau ar gyfer creu theatr

Sadwrn

ThCIC-profiad: Gweithio â Sgript

Lleoliad: Ystafell Rhuddlan
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11.00pm - 12:30pm

Dan arweiniad: Tonya Smith
Llefydd: 12
Categori: Drama / Theatr

Partner:
National Youth Theatre of Wales/Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Cyfleoedd byr i weithio gyda Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru - y profiad gyda'r Theatr yn gryno! P'un a ydych chi wedi gwneud cais i ymuno â ThCIC yn y gorffennol neu'n ystyried gwneud cais yn y dyfodol, bydd y gweithdai hyn yn rhoi blas i chi o'r hyn rydym ni'n ei wneud a beth allech chi ei ddisgwyl mewn cyrsiau a chyfnodau preswyl y dyfodol! Os oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn drama, dylech wir ystyried ymuno â ni! Gweithdy hwn yn ymwneud gweithio â sgript – dod â'r geiriau ar dudalen i fywyd

Sadwrn

Arddangosfa: Criw Celf Sir Ddinbych

Lleoliad: TBC
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 11:00pm

Dan arweiniad: Criw Celf Denbighshire / Sir Ddinbych
Categori: Celfyddyd Weledol

Arddangosfa o waith celf eclectig gan Criw Celf Sir Ddinbych, o ffotograffiaeth i gerfluniaeth fetel.

Sadwrn

Gwneud ein Marc

Lleoliad: TBC
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 11:00pm

Dan arweiniad: Criw Celf North Powys / Gogledd Powys
Categori: Celfyddyd Weledol

Yn llwyfannu gwaith celf Criw Celf Gogledd Powys, mae’r arddangosfa yma'n cynnwys gosodiad atmosfferig o luniadau cydweithredol, a grëwyd wrth ddefnyddio offer wedi’u gwneud â llaw. Mi fydd yr offer a fideo o’r broses yn cael ei ddangos hefyd.

Sadwrn

Langylchu Ffasiwn

Lleoliad: Orme Suite
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 12:30pm

Dan arweiniad: Anya Sims
Llefydd: 8
Categori: Ffasiwn

Wedi laru ar eich dillad eich hun? Ailwampiwch ddillad sydd i’w taflu. Dewch â rhywbeth gyda chi, neu ddefnyddio’r dillad a’r deunydd sydd gennym ni. Gobeithio y bydd llawer o’r dillad a wneir yn ystod y gweithdy yma ar y bompren yn ein Sioe Ffasiwn Sul.

Sadwrn

Neges mewn Potel

Lleoliad: Promenâd
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 1.00 - 2.30pm, 3.00 - 4.30pm

Dan arweiniad: Tim Pugh
Llefydd: 12
Categori: Celfyddyd Weledol

Partner:
Cyngor Sir Ddinbych

Dychmygwch eich neges, yn swatio’n saff mewn potel ac yn cael ei chario dros y don. Be ddwedech chi? Pa neges ydych chi am ei hanfon at y byd? Dyma fan cychwyn mewnosodyn celfyddyd newydd y bydd yr artist amgylchedd Tim Pugh yn ei wneud gyda chi.

Sadwrn

Cerddoriaeth fyw a chinio

Lleoliad: Ystafell y Gogarth
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 1pm - 2pm

Categori: Cerddoriaeth

Partner:
Ty Cerdd

Cymanfa awr ginio o gerddoriaeth fyw gan ddawn dydd a ddaw. Heddiw rydym yn acwstig, yn hamddenol ac yn felangan i’r carn. Mae ein cymanfa odidog yn cynnwys y canwr a’r cyfansoddwr caneuon Kiani Marie.

Sadwrn

Y personol ar goedd

Lleoliad: Narnia (Ystafell 5)
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 1pm - 2.30pm

Dan arweiniad: Natasha Borton
Llefydd: 12
Categori: Llenyddiaeth a'r Gair Llafar

Cadw’n fyw yn y cof eich profiadau personol dihafal trwy’u gweddnewid yn farddoniaeth rymus. Mae Natasha’n frwd dros y gynneddf sydd gan farddoniaeth i ymrymuso pobol ifanc a newid ein barn. Wedyn gall y cerddi personol hyn fod ar goedd yn y Slam Barddoniaeth heno. Rhydd Natasha gymorth i chi fagu’r hyder i siarad o flaen tyrfa o bobol.

Sadwrn

Barddoniaeth Pync

Lleoliad: Narnia: Ystafell 6
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 3.00 - 4.30pm

Dan arweiniad: Sophie McKeand
Categori: Llenyddiaeth a'r Gair Llafar

Dewch i’n stafell Narnia arbennig i weld ffordd wahanol o farddoni. Ewch â phentwr o bapurau newydd, siswrn finiog a photyn o lud. Cyn pen dim byddwch yn sylwi ar gysylltiadau, yn gwneud i bobol chwerthin ac yn taro ar ddelweddau grymus. Defnyddiwch eich ffôn i dynnu eu lluniau ac i ledaenu eich neges. Neu adael llyfrau bach technoleg isel o gwmpas yr ŵyl.

Sadwrn

Hanfodion Acrobateg Syrcas a Theatr Gorfforol

Lleoliad: Ystafell Dewi Sant
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 3.00 - 4.30pm

Dan arweiniad: Rowen Kimpton
Llefydd: 14
Categori: Drama / Theatr, Syrcas

Cyfle i ddysgu sut i gyfuno theatr gorfforol ac acrobateg syrcas i greu theatr sy’n hen hwyl a hanner ac yn ddifyr. Gan gychwyn â chonglfeini sylfaenol acrobateg, o fewn awr a hanner gwta gallwch fod yn rhan o ddarn perfformio byr o theatr wib. Gweithdy dan arweiniad pobol ifanc, sy’n addas i bob oed a phob lefel profiad.

Sadwrn

Moyn Chwarae?

Lleoliad: Rooms 5 & 6
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 3.00pm - 4.30pm

Dan arweiniad: Artworks Valleys Kids and Rhydyfelin Youth Theatre/Theatr Ieuenctid Rhydyfelin
Llefydd: 15
Categori: Drama / Theatr

Partner:
Valleys Kids

Cawsom ffilmiau arswyd 2-D a 3-D. Am y tro cyntaf, mae Theatr Ieuenctid Rhydyfelin yn dod â’r profiad synhwyraidd 4-D atoch chi. Byddwch yn barod am bethau annisgwyl. Dim ond i bobol gadarn eu nerfau.

Sadwrn

ThCIC-profiad: Theatr Gorfforol/Symud

Lleoliad: Neuadd
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 3:00pm - 4:30pm

Dan arweiniad: Jess Williams
Llefydd: 20
Categori: Drama / Theatr

Partner:
National Theatre of Wales/Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Cyfleoedd byr i weithio gyda Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru - y profiad gyda'r Theatr yn gryno! P'un a ydych chi wedi gwneud cais i ymuno â ThCIC yn y gorffennol neu'n ystyried gwneud cais yn y dyfodol, bydd y gweithdai hyn yn rhoi blas i chi o'r hyn rydym ni'n ei wneud a beth allech chi ei ddisgwyl mewn cyrsiau a chyfnodau preswyl y dyfodol! Os oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn drama, dylech wir ystyried ymuno â ni! Gweithdy hwn yn ymwneud theatr gorfforol/symud – defnyddio dawns a symudiadau i roi corff i syniad, i ddweud stori ac i SYMUD.

Sadwrn

ThCIC-profiad: Llais a Chanu

Lleoliad: Ystafell Rhuddlan
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 3:00pm - 4:30pm

Dan arweiniad: Aled Petrick
Llefydd: 12
Categori: Drama / Theatr

Partner:
National Youth Theatre of Wales/Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Cyfleoedd byr i weithio gyda Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru - y profiad gyda'r Theatr yn gryno! P'un a ydych chi wedi gwneud cais i ymuno â ThCIC yn y gorffennol neu'n ystyried gwneud cais yn y dyfodol, bydd y gweithdai hyn yn rhoi blas i chi o'r hyn rydym ni'n ei wneud a beth allech chi ei ddisgwyl mewn cyrsiau a chyfnodau preswyl y dyfodol! Os oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn drama, dylech wir ystyried ymuno â ni! Gweithdy hwn yn ymwneud llais a chanu – gweithio'r llais a chordiau'r llais; siarad a chanu gyda ThCIC.

Sadwrn

Y Fideo Pop Barddoniaeth

Lleoliad: Narnia (Ystafell 5)
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 5pm - 6.30pm

Dan arweiniad: Natasha Borton
Llefydd: 12
Categori: Llenyddiaeth a'r Gair Llafar

Mae beirdd ifainc yn defnyddio YouTube a Vimeo i gyrraedd cynulleidfa newydd. Bellach mae fideos barddoniaeth hyfryd, sy’n ysbrydoli, yn hawdd eu gwneud. Yn y gweithdy yma bydd Natasha’n eich helpu i sgrifennu eich cerdd eich hun, ei recordio ar eich ffôn clyfar a’i golygu i’w llwytho i fyny i’r we.

Sadwrn

Sbectol Haul

Lleoliad: Promenâd Llandudno
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 5pm (hyd 40 munud / about 40 mins)

Categori: Drama / Theatr

Partner:
Frân Wen

Bach o theatr, bach o garnifal, llwyth o hwyl.Wedi ei ddyfeisio gan 30 o bobl ifanc, dyma ddarn o theatr awyr agored newydd sy'n dangos dychymyg a chreadigrwydd Frân Wen - ac yn saff o ysgubo cynulleidfa Llandudno.Mae'r cynhyrchiad yn Gymraeg ond yn hygyrch i bawb.

Sadwrn

ThCIC-profiad: Darganfod Cymeriad

Lleoliad: Neuadd
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 5.00pm - 6:30pm

Dan arweiniad: Tonya Smith
Llefydd: 20
Categori: Drama / Theatr

Partner:
National Youth Theatre of Wales/Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Cyfleoedd byr i weithio gyda Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru - y profiad gyda'r Theatr yn gryno! P'un a ydych chi wedi gwneud cais i ymuno â ThCIC yn y gorffennol neu'n ystyried gwneud cais yn y dyfodol, bydd y gweithdai hyn yn rhoi blas i chi o'r hyn rydym ni'n ei wneud a beth allech chi ei ddisgwyl mewn cyrsiau a chyfnodau preswyl y dyfodol! Os oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn drama, dylech wir ystyried ymuno â ni! Gweithdy hwn yn ymwneud darganfod cymeriad – neu 'sut i beidio â bod yn chi eich hun'.

Sadwrn

ThCIC-profiad: Technegau a Chyngor Clyweliadau

Lleoliad: Ystafell Rhuddlan
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 5.00pm - 6:30pm

Dan arweiniad: Richard Elis
Llefydd: 12
Categori: Drama / Theatr

Partner:
National Youth Theatre of Wales/Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Cyfleoedd byr i weithio gyda Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru - y profiad gyda'r Theatr yn gryno! P'un a ydych chi wedi gwneud cais i ymuno â ThCIC yn y gorffennol neu'n ystyried gwneud cais yn y dyfodol, bydd y gweithdai hyn yn rhoi blas i chi o'r hyn rydym ni'n ei wneud a beth allech chi ei ddisgwyl mewn cyrsiau a chyfnodau preswyl y dyfodol! Os oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn drama, dylech wir ystyried ymuno â ni! Gweithdy hwn yn ymwneud technegau a chyngor clyweliadau – cymorth ynghylch llwybrau a chyfleoedd gyrfaol y dyfodol.

Sadwrn

Gwerin Gwallgo back

Lleoliad: Deganwy, Conwy, Harlech
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 5.00pm - 6:00pm

Dan arweiniad: Trac & Patrick Rimes (Calan)
Llefydd: 45
Categori: Cerddoriaeth

Blas ar y rhaglen Gwerin Gwallgo lwyddiannus iawn a redir gan trac bob mis Chwefror. Rhowch gynnig ar ddawnsio’r glocsen, ar offeryn traddodiadol, dysgu cân a chytgordiau traddodiadol. Bydd y tri ar fynd ar unwaith felly gallwch roi cynnig ar damaid o bob un.

Sadwrn

Hula Hooping 101

Lleoliad: Ystafell Dewi Sant
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 5.00pm - 6.30pm

Dan arweiniad: HoopFit Anglesey
Llefydd: 10
Categori: Syrcas

Partner:
HoopFit Anglesey

Dewch at Kayleigh ar gwrs carlam dawnsio cylchau hwla. Ddysgwch chi gastiau tan gamp ac mae’n sesiwn ymarfer ardderchog hefyd! Gweithdy dan arweiniad pobol ifanc, sy’n addas i bob oed a phob lefel.

Sadwrn

Slam Barddoniaeth

Lleoliad: Ystafell y Gogarth
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 6.30pm - 7.30pm

Dan arweiniad: Sophie McKeand & Natasha Borton
Categori: Llenyddiaeth a'r Gair Llafar

Ymryson barddoniaeth fyw. Tri gair na welech gyda’i gilydd fel arfer. Ond mae’n ddigwyddiad gwefreiddiol. Caiff hyd at ddeg o feirdd ymgofrestru i ymryson mewn dwy rownd o farddoniaeth lafar, yn gornesta â geiriau nes i un ennill y dydd.

Sadwrn

Chwedlau Byw: stondin adrodd straeon

Lleoliad: Yng Ngolwg y Môr, Llawr cyntaf
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 8.00pm

Dan arweiniad: National Organisation of Young Storytellers / Corff Cenedlaethol Storïwyr Ifainc
Llefydd: 30
Categori: Llenyddiaeth a'r Gair Llafar

I ddathlu Blwyddyn Chwedlau Cymru, mae Corff Cenedlaethol Storïwyr Ifainc yn dod â digwyddiad arbennig atoch chi. Dan edrych dros Fae Llandudno hardd, gadewch i’r straeon hyn fynd â chi’n ôl i oes wahanol - a darganfod dadeni chwedlau yng Nghymru’r oes sydd ohoni.

Sadwrn

Jam Gwerin

Lleoliad: Orme Suite
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 9.00pm

Dan arweiniad: Band Mawr & Trac
Categori: Cerddoriaeth

Y disgleiriaf a’r gorau o blith cerddorion gwerin ifainc yn dod at ei gilydd i jam gwerin, yn dwyn ynghyd seiniau traddodiadol a chyfoes.

Sadwrn

Ar y Meic

Lleoliad: Orme Suite
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 10.00pm

Categori:

Wedi ysbrydoli gan yr holl berfformiadau gwych yn yr ŵyl? Dyma'ch cyfle chi i berfformio ar y meic. Cofrestrwch yn ystod y dydd trwy ychwanegu eich enw at y rhestr wrth y llwyfan! Ewch amdani! .....

Sul

Y Gweithdy Cerdd Sbwriel

Lleoliad: Ystafell Conwy
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: 11am - 12.30pm

Dan arweiniad: Emma Louis
Llefydd: 15
Categori: Cerddoriaeth

Peipiau glaw, rhannau o reiddiadur wedi darfod amdano, hen diwbiau Pringles. Mae modd eu defnyddio nhw i gyd i gerddora. Bydd yr artist sain Emma Louis yn rhoi help llaw i chi wneud offerynnau, yn dangos i chi sut mae sgôr graffig yn gweithio. Fe rown gychwyn arni drwy ail-greu arwyddgan Doctor Who Delia Derbyshire. Wedyn mynd yn ein blaenau i ddarnau gwreiddiol at berfformiad naid.

Sul

Cyfathrebu, carisma a chemeg

Lleoliad: Gweithdy 2, yr ail law
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: 11.00am - 12.30pm

Dan arweiniad: Techniquest Glyndŵr
Llefydd: 20
Categori: Eraill

Gweithdy difyr, ymarferol ydi hwn. Yn gyntaf byddwch yn gwylio’n syfrdan syn, wedyn yn gweithio allan sut i drosglwyddo arbrofion gwyddonol i gynulleidfa. Yn olaf, fel tîm, yn cyflwyno perfformiad gwib. Dewch i ddarganfod eich athro gwyddoniaeth oddi mewn. Traddodir y gweithdy yn y Gymraeg ac yn Saesneg.

Sul

Ffenestri Arlliw

Lleoliad: Ystafell Dewi Sant
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: 11.00am - 12.30pm

Dan arweiniad: Rhydyfelin Youth Theatre / Theatr Ieuenctid Rhydyfelin
Llefydd: Hyd at ddeg i bob hicyn hanner awr
Categori: Drama / Theatr

Beth sy’n digwydd i’r holl wybodaeth ’na rydych yn ei phostio amdanoch eich hun? Ydi’n dangos y ‘chi’ go iawn? Dewch i wybod drwy’r profiad pedwar dimensiwn yma sy’n cynnwys ffilm, pypedwaith a bwth Brawd Mawr.

Sul

You Talkin’ to Me?

Lleoliad: Yr Ystafell Ffilmiau
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: 11.00am - 12:00pm

Dan arweiniad: RawFfest Film Council / Cyngor Ffilmiau GŵylGrai
Llefydd: 50
Categori: Ffilm

Eleni… a chithau ar fin meddwl ei bod yn ddiogel rhoi troed drachefn yn y dŵr… mae Cyngor Ffilmiau GŵylGrai’n cyflwyno… awr o’r ffilmiau gorau a wnaed gan bobol ifanc.

Sul

ThCIC-profiad: Technegau a Chyngor Clyweliadau

Lleoliad: Hall
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: 11.00am - 12:30pm

Dan arweiniad: Richard Elis
Llefydd: 20
Categori: Drama / Theatr

Partner:
National Youth Theatre of Wales/Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Cyfleoedd byr i weithio gyda Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru - y profiad gyda'r Theatr yn gryno! P'un a ydych chi wedi gwneud cais i ymuno â ThCIC yn y gorffennol neu'n ystyried gwneud cais yn y dyfodol, bydd y gweithdai hyn yn rhoi blas i chi o'r hyn rydym ni'n ei wneud a beth allech chi ei ddisgwyl mewn cyrsiau a chyfnodau preswyl y dyfodol! Os oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn drama, dylech wir ystyried ymuno â ni! Gweithdy hwn yn ymwneud technegau a chyngor clyweliadau – cymorth ynghylch llwybrau a chyfleoedd gyrfaol y dyfodol

Sul

Arddangosfa: Criw Celf Sir Ddinbych

Lleoliad: TBC
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 3:00pm

Dan arweiniad: Criw Celf Denbighshire / Sir Ddinbych
Categori: Celfyddyd Weledol

Arddangosfa o waith celf eclectig gan Criw Celf Sir Ddinbych, o ffotograffiaeth i gerfluniaeth fetel.

Sul

Gwneud ein Marc

Lleoliad: TBC
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: 11:00am - 3:00pm

Dan arweiniad: Criw Celf North Powys / Gogledd Powys
Categori: Celfyddyd Weledol

Yn llwyfannu gwaith celf Criw Celf Gogledd Powys, mae’r arddangosfa yma'n cynnwys gosodiad atmosfferig o luniadau cydweithredol, a grëwyd wrth ddefnyddio offer wedi’u gwneud â llaw. Mi fydd yr offer a fideo o’r broses yn cael ei ddangos hefyd.

Sul

Y Jyngl: ffilm gyda pherfformiad byw

Lleoliad: Nuadd: Studio
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: 12:00pm

Dan arweiniad: Dawns I Bawb
Categori: Dawns

Partner:
ACW

Chwilio profiad ffoaduriaid y mae’r Jyngl, a’r teithiau ddaw i’w rhan pan fyddant yn ffoi o’u mamwlad. Gwnaed y ffilm ar Draeth y Gorllewin yn Llandudno a pherfformir y deuawd sy’n cyfeilio gan Angharad Jones Young ac Elin Haf Morris

Sul

Pedwarawd Llinynnol ac Yn Y Golau

Lleoliad: Orme Suite
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: 12.30pm

Dan arweiniad: Katherine Betterdge
Categori: Cerddoriaeth

Partner:
Ty Cerdd a Ceg

Bydd y gân RawFfest, a ysgrifennwyd gan Sera Owen a Hannah Willwood yn ystod sesiwn cyfansoddi caneuon fyw ar Facebook, yn cael ei berfformio gan y pedwarawd llinynnol ac unrhyw un sy'n dysgu'r gân ac eisiau ymuno! Mae Katherine Betteridge hefyd wedi trefnu 2 can gwreiddiol gan Hannah Willwood a Kiani Marie, a byddant yn perfformio eu caneuon eu hunain yn fyw gyda'r pedwarawd - dewch draw am berfformiad arbennig iawn dros yr awr ginio...

Sul

Sioe Ffaswn: Rwy’n Dylunio Breuddwydion

Lleoliad: Orme Suite / Promenade
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: 1:30pm - 2:00pm

Categori: Ffasiwn

"I don't design clothes. I design dreams" meddai Ralph Lauren. Mae’r sioe ffasiwn yma’n dangos beth mae pobol ifanc yn breuddwydio amdano’n awr. Bydd yn cynnwys dillad wnaed yn ystod yr ŵyl.

Sul

Twmpath

Lleoliad: Orme Suite
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: 2.00pm

Dan arweiniad: Band Mawr & Trac
Categori: Dawns, Cerddoriaeth

Penllanw gwefreiddiol ein gŵyl. Rhowch gynnig ar fynd bob yn gam â llu chwyrlïol o ddawnswyr a band byw o chwaraewyr ifainc. Bydd galwr yn rhoi cynnig ar roi rhyw fath o drefn ar bethau.