25 - 28 Ebrill 2019 | Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

RawFfest - Youth Arts Festival

Rhaglen

Rhaglen

Mae dros 100 o berfformiadau, digwyddiadau a gweithgareddau ar raglen GŵylGrai 2017

Mae GŵylGrai yn unigryw oherwydd mae wedi’i raglennu gan bobl ifanc. Mae pob un o’r perfformiadau ac arddangosfeydd gan bobl ifanc (14 – 25 oed). Mae’r dosbarthiadau meistr a’r gweithdai yn cael eu harwain gan arbenigwyr, artistiaid a phobl ifanc eu hunain. Mae hyn i gyd yn cael ei gynnwys yn eich tocyn.

Sgroliwch i lawr i weld y rhaglen llawn. Os mae disgrifiad gweithdy neu ddigwyddiad yn rhoi nifer (er enghraifft y Disgo Distaw), mae angen bwcio o flaen llaw er mwyn sicrhau eich lle. Mae rhaid prynu tocyn i'r ŵyl i wneud hyn. Wedyn, cewch gyfrinair i’r system bwcio gweithdai. Ewch i tocynnau am fwy o wybodaeth.

Iau

Exhibition: Young, Migrant and Welsh

Lleoliad: TBC
Dyddiad: Iau 17 Awst, 2017
Amser: All day

Dan arweiniad: Ethnic Minorities & Youth Support Team Wales
Categori: Celfyddyd Weledol

Arddangosfa o fideos, ffotograffiaeth a phaentio sy’n archwilio hunaniaeth, treftadaeth a beth mae’n golygu i fod yn ifanc, ymfudwr a Chymraeg. Mi fydd na sialens ffotomarathon i chi ychwanegu eich hunaniaeth chi i’r prosiect, wrth greu a chymryd llun.

Iau

Radio Platfform

Lleoliad: Radio Platfform Studio
Dyddiad: Iau 17 Awst, 2017
Amser: 11:00 - 22:00

Dan arweiniad: Radio Platfform
Categori: Ffilm

Platfform ar fynd yn fyw drwy gydol yr w^yl. Bydd yna restrau chwarae yn cynnwys ein perfformwyr, cyfweliadau â gwesteion arbennig, ac adroddiadau’r newyddion diweddaraf. Piciwch i mewn pryd mynnwch chi i weld sut mae gorsaf radio’n rhedeg.

Iau

Exhibition: Hwb Bwb

Lleoliad: Glanfa
Dyddiad: Iau 17 Awst, 2017
Amser: 15:30 - 22:30

Dan arweiniad: Menai Rowalnds a Hwb Bwb
Categori: Celfyddyd Weledol

Partner:
CWVYS

Gosodiad uchelgeisiol sy’n archwilio lles ac iechyd meddwl. Wedi'i chreu gan artistiaid ifanc 14-25 oed o Ogledd Cymru.

Iau

Circus Mundi

Lleoliad: Stiwdio Weston
Dyddiad: Iau 17 Awst, 2017
Amser: 19:30 - 20:30

Dan arweiniad: NoFit State Circus
Llefydd: N/A
Categori: Syrcas

I ddathlu deucanmlwyddiant a hanner y Syrcas, mae NoFit State yn dwyn ynghyd eu dawn syrcas ifanc mwyaf addawol i berfformio Circus Mundi. Mae’r sioe, a ysbrydolwyd gan Gewch chi ddisgwyl cael eich dallu gan gelf awyr, acrobateg a jyglo a llond gwlad at hynny yn y perfformiad Syrcas Ieuenctid mwyaf uchelgeisiol hyd yn hyn! Comisiynwyd yn wreiddiol gan The Courtyard Hereford

Iau

Meic Agored

Lleoliad: Glanfa
Dyddiad: Iau 17 Awst, 2017
Amser: 21:30 - 22:30

Dan arweiniad: Rhwydwaith Hyrwyddwyr Ifainc
Categori: Cerddoriaeth

Pobl ifanc sy’n ymddiddori mewn gyrfa ym myd cerdd sy’n curadu’r hicyn yma. Gewch chi ddisgwyl cymysgfa eclectig o acwstig, canwyr-gyfansoddwyr, indi, y Gymraeg, retro, jazz a rhagor.

Iau

Pulse: Stondin Dawns Ieuenctid

Lleoliad: Stiwdio Weston
Dyddiad: Iau 17 Awst, 2017
Amser: 18:00 - 19:00pm

Dan arweiniad: N/A
Llefydd: N/A
Categori: Dawns

Rydym wrth ein boddau o roi cychwyn tan gamp i’n gw^yl â gala’n heigio gan egni rhai o’r cwmnïau dawns ieuenctid gorau yng Nghymru heddiw.Mae’r gymanfa’n cynnwys darn dawns cyfoes diweddaraf Cwmni Dawns Ieuenctid Afon sy’n heigio dan egni; y grw^p dawns anabl Motion Dance yn herio canfyddiadau â darn wedi’i seilio ar yr Hunger Games; Fusions Elite yn cyflwyno eu ‘Keyboard Warriors’ lem ar thema seiberfwlio; a Shelley Norton Stage School yn codi’r hwyl ag eitemau theatr gerdd.

Gwener

Well Iawn Pop Up

Lleoliad: Glanfa
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11:00 - 22:30

Dan arweiniad: Mess up the Mess
Categori: Celfyddyd Weledol

Shwd wyt ti? Wedi’i ysbrydoli gan siapiau a ffurfiau coed, mae’r gosodiad llachar yma yn eich gwahoddi i ymuno mewn gweithgareddau lles creadigol. Chwaraewch gêm o amynedd emoji i adlewyrchu ar eich hwyliau, neu trïwch wên newydd gyda’n Ymgynghorydd Gwên.

Gwener

Exhibition: Young, Migrant and Welsh

Lleoliad: TBC
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: All day

Dan arweiniad: Ethnic Minorities & Youth Support Team Wales
Categori: Celfyddyd Weledol

Arddangosfa o fideos, ffotograffiaeth a phaentio sy’n archwilio hunaniaeth, treftadaeth a beth mae’n golygu i fod yn ifanc, ymfudwr a Chymraeg. Mi fydd na sialens ffotomarathon i chi ychwanegu eich hunaniaeth chi i’r prosiect, wrth greu a chymryd llun.

Gwener

Radio Platfform

Lleoliad: Radio Platfform
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11:00 - 22:00

Dan arweiniad: Radio Platfform
Categori: Ffilm

Platfform ar fynd yn fyw drwy gydol yr w^yl. Bydd yna restrau chwarae yn cynnwys ein perfformwyr, cyfweliadau â gwesteion arbennig, ac adroddiadau’r newyddion diweddaraf. Piciwch i mewn pryd mynnwch chi i weld sut mae gorsaf radio’n rhedeg.

Gwener

Exhibition: Hwb Bwb

Lleoliad: Glanfa
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11:00 - 22:30

Dan arweiniad: Menia Rowlands a Hwb Bwb
Categori: Celfyddyd Weledol

Partner:
CWYVS

Gosodiad uchelgeisiol sy’n archwilio lles ac iechyd meddwl. Wedi'i chreu gan artistiaid ifanc 14-25 oed o Ogledd Cymru.

Gwener

Celf Sonig

Lleoliad: TBC
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11:00 - 12:30, 13:30 - 15:00

Dan arweiniad: Heledd C.Evans
Llefydd: 8
Categori: Celfyddyd Weledol

Arbrofwch gyda beth sy’n diffinio darn o waith celf, yn enwedig pan fod nodweddion gweledol allan o’r hafaliad. Ymunwch a’r artist Heledd C. Evans i greu darn o gelf sain eich hunain.

Gwener

Opera. Ond ar newydd wedd

Lleoliad: Ystafell Japan
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11:00 – 12:30; 13:30 – 15:00; 16:00 – 17:30

Dan arweiniad: Operasonic
Llefydd: 10
Categori: Cerddoriaeth

Yn ei ôl o fawr alw amdano! Dechreuwch ailddyfeisio opera drwy weithio gyda chyfansoddwr a dau ganwr opera. Bydd y gweithdy yma’n canolbwyntio ar beth rydych am ei glywed a sut rydych am ei wneud.  Ddim o’ch pethau chi, meddwch? Operasonig oedd hit annisgwyl ein dwy w^yl gyntaf. Dewch ‘laen. Gamp i chi roi cynnig arni

Gwener

Getting You Out There

Lleoliad: Y Llyfrgell (Ystafell Sony)
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 13:30 - 15:00

Dan arweiniad: Jannat Ahmed
Llefydd: 12
Categori: Llenyddiaeth a'r Gair Llafar

Ydi’r cyfryngau cymdeithasol wedi torri’ch calon? Ydych chi’n amau eich galluoedd? Peidiwch, da chi. Mae Jannat yma i ddangos i chi sut i fod y wedd orau arnoch chi’ch hun y gallwch chi fod.Cyfryngau cymdeithasol, blogio, podlediadau, print, gwefannau. Gweithiodd Jannat Ahmed ei ffordd drwy’r rhain i gyd ar drywydd ymorol am glywed lleisiau pobl. Am awr a hanner bydd yn eich helpu chi i osgoi’r camau gwag ac i ddysgu’r cyfrinachau.Canllaw hunan-gyhoeddi i wireddu’ch breuddwydion.

Gwener

Cypher

Lleoliad: Glanfa
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 17.30pm - 18.15pm

Dan arweiniad: Avant Cymru
Llefydd: N/A
Categori: Dawns

Hip Hop Cypher a’i chythru hi i symudiadau Dawns torri, cloi, Popio a Hip Hop dan arweiniad Avant Cymru a’u perfformwyr dawns o bob cwr o wledydd Prydain a Chymru.Cipiwch y meic poeri’ch rhigymau, mae croeso i artistiaid Hip Hop i gyd rannu, man creadigol yw Cypher ac mae croeso i greadigolion i gyd #Ymunwch â Heddwch, Undod a Pharch at Bawb.

Gwener

Perfformiad: Opera. Ond ar newydd wedd

Lleoliad: Glanfa
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 18:30 - 19:00

Dan arweiniad: Operasonic
Categori: Cerddoriaeth

Gewch chi ddisgwyl cael eich syfrdanu gan ganlyniadau gweithdai Operasonig heddiw. Eich cerddoriaeth chi. Eich geiriau chi. Eu lleisiau anhygoel nhw.

Gwener

UGC +/-

Lleoliad: Preseli Room
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 11:00 - 12:00

Dan arweiniad: Amy Lewis and members of Narberth Youth Theatre
Llefydd: 12
Categori: Theatre

Sesiwn fyrfyfyrio ymdrwythol dan arweiniad Amy Lewis ac aelodau o Theatr Ieuenctid Arberth. A yw technoleg yn cymryd drosodd a phwy sy’n rheoli go iawn? Datod effaith ‘cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr’ arnon ni.

Gwener

FunD’Mental’

Lleoliad: Stiwdio Weston
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 12:30 - 13:30

Dan arweiniad: Spectacle Youth Theatre
Categori: Theatre

Mae gan bawb stori; gorffennol, y presennol a dyfodol. Ac mae modd newid pob un ohonyn nhw. Ond tybed?Mae grŵp o bobl ifanc eithriadol yn rhannu eu straeon – straeon dod i oed mewn oes sy’n gofyn cymaint ganddyn nhw. Chwerthwch lond bol, mae hi’n iawn i chi fod yn hurt! Dim ond gair yw e! (Ond tybed?) Dewch aton ni. Ar ôl y perfformiad deugain munud bydd trafodaeth â’r cast.

Gwener

Unplugged

Lleoliad: Stiwdio Weston
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 15:00 - 15:30

Dan arweiniad: Narberth Youth Theatre
Llefydd: N/A
Categori: Theatre

Ping... ding... grwnan ping ding… sori ddwedaist ti rywbeth... o ie, roeddwn i ar y ffôn. Chlywais i monot ti.Does 'na neb yn stopio i siarad erbyn hyn. Dim ond i synau y bydda i’n ymateb, nid geiriau.Tynnu’r plwg... be petaech chi’n ei ddiffodd? Drama newydd yn chwilio bywyd heb dechnoleg a phwysau’r cyfryngau cymdeithasol. Dewch aton ni ar daith a ninnau’n rhoi cynnig ar gael gwybod...

Gwener

Marathon Roc Sbarc Galeri

Lleoliad: Glanfa
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 15:30 - 16:00

Dan arweiniad: Sbarc Galeri
Categori: Cerddoriaeth

Bydd criw o gyfranogwyr cwrs Marathon Roc blynyddol Galeri yn dod â’r Glanfa yn fyw gyda set o ganeuon egniol. Mae’r bandiau yn ran o brosiect Sbarc sydd wedi bod yn rhedeg yn Galeri ers 1999.

Gwener

How to be a man

Lleoliad: Stiwdio Weston
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 17:00 - 17:30

Dan arweiniad: The Welfare Ystradgynlais Youth Theatre & Theatr3
Categori: Theatre

Sioe wedi’i dyfeisio gan bobl ifanc 16-18 oed yw How To Be a Man, ynghlwm â sut beth yw bod yn ddyn ifanc ynghanol pair gwyllt hunaniaeth rhywedd a gwleidyddiaeth heddiw.Gwyliwch nhw’n mynd ar flaenau’u traed ar lwybr simsan o Gangsta Grime drwodd i ballet bechgyn; yn gweu eu straeon unigol a’u profiadau personol ar hyd y ffordd. Dyma ddarn o theatr ddifaldod, gignoeth a gonest yn syth o galonnau bechgyn ar drothwy oedran gŵr…beth bynnag yw ystyr hynny.

Gwener

Y Gwir Neu Gamp i Ti

Lleoliad: Y Llyfrgell (Sony)
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 16:00 - 17:30

Dan arweiniad: Jake Evans
Llefydd: 10
Categori: Llenyddiaeth a'r Gair Llafar

Straeon asgwrn pen llo, mythau dinesig, gwirioneddau, celwyddau a phosau: dewch i ddysgu celfyddyd goll sut i wau stori a chyfareddu eich cynulleidfa. Weithiau’n ddigri, weithiau’n athrist, mae grym y stori’n gallu aros gyda chi am ddyddiau bwy gilydd.Rhedir y gweithdy yma gan Jake Evans, Storïwr Ifanc y Flwyddyn, 2014.

Gwener

Fear and Misery of the 3rd Reich

Lleoliad: Ystafell Preseli
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 19:00 - 20:00

Dan arweiniad: Fio: Futures
Categori: Theatre

Dyma un o ddramâu enwocaf Brecht, yn gasgliad o ddramodigau sy’n dadlennu amgylchiadau cymdeithasol esgyn y Nazïaid a sut y bu i bobl a chymdeithas adael iddo fynd heb ei herio. Crëir y cynhyrchiad yma gan bobl ifanc sy’n gweithio gyda Fio.

Gwener

Queens of Art

Lleoliad: Stiwdio Weston
Dyddiad: Gwener 18 Awst, 2017
Amser: 20:00 - 22:30

Dan arweiniad: Curated by Shay D
Categori: Cerddoriaeth

Am y tro cyntaf erioed yn hanes Hip Hop gwledydd Prydain, daeth cymanfa merched i gyd at ei gilydd ar daith o’r enw Queens of Art, a guradir gan y rapiwr o Brydeiniwr Shay D. Mae’r daith yn cyflwyno cerddoriaeth newydd Shay D, ochr yn ochr â rhaglen raenus, dewis artistiaid benywaidd yn cynnwys DJ Ellie Prohan, Truemendous a merched Caerdydd ei hun, Ladies of Rage. Codwch eich tocyn a dewch i ni wneud hanes gyda’n gilydd

Sadwrn

Well Iawn Pop up

Lleoliad: Glanfa
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11:00 - 22:30

Dan arweiniad: Mess up the Mess
Categori: Celfyddyd Weledol

Shwd wyt ti? Wedi’i ysbrydoli gan siapiau a ffurfiau coed, mae’r gosodiad llachar yma yn eich gwahoddi i ymuno mewn gweithgareddau lles creadigol. Chwaraewch gêm o amynedd emoji i adlewyrchu ar eich hwyliau, neu trïwch wên newydd gyda’n Ymgynghorydd Gwên.

Sadwrn

Exhibition: Young, Migrant and Welsh

Lleoliad: TBC
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: All day

Dan arweiniad: Ethnic Minorities & Youth Support Team Wales
Categori: Celfyddyd Weledol

Arddangosfa o fideos, ffotograffiaeth a phaentio sy’n archwilio hunaniaeth, treftadaeth a beth mae’n golygu i fod yn ifanc, ymfudwr a Chymraeg. Mi fydd na sialens ffotomarathon i chi ychwanegu eich hunaniaeth chi i’r prosiect, wrth greu a chymryd llun.

Sadwrn

Inc Anghredadwy

Lleoliad: Glanfa
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11:00 - 12:30, 13:30 - 15:00

Dan arweiniad: Gweni Llywd
Llefydd: Drop in session
Categori: Celfyddyd Weledol

Addurnwch grys-t neu fag RawFfest 2019 eich hunain wrth ddysgu sgiliau argraffu sgrin.

Sadwrn

Radio Platfform

Lleoliad: Radio Platfform
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11:00 - 22:00

Dan arweiniad: Radio Platfform
Categori: Ffilm

Platfform ar fynd yn fyw drwy gydol yr w^yl. Bydd yna restrau chwarae yn cynnwys ein perfformwyr, cyfweliadau â gwesteion arbennig, ac adroddiadau’r newyddion diweddaraf. Piciwch i mewn pryd mynnwch chi i weld sut mae gorsaf radio’n rhedeg.

Sadwrn

Exhibition: Hwb Bwb

Lleoliad: Glanfa
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11:00 - 22:30

Dan arweiniad: Menai Rowlands a Hwb Bwb
Categori: Celfyddyd Weledol

Partner:
CWYVS

Gosodiad uchelgeisiol sy’n archwilio lles ac iechyd meddwl. Wedi'i chreu gan artistiaid ifanc 14-25 oed o Ogledd Cymru.

Sadwrn

Gwneud eich demo radio eich hun

Lleoliad: Stiwdio Radio Platfform
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11:00 – 12.30; 13.30 – 15:00; 16:00 – 17:15

Dan arweiniad: Greg Petter, Radio Platfform
Llefydd: 6
Categori: Ffilm

Partner:
WMC

Am weithio ym myd radio? Bydd y gweithdai yma’n eich cyflwyno chi i’r sgiliau sydd eu hangen. Byddwch yn ymchwilio i rywbeth rydych yn ymddiddori ynddo, yn cael help i sgrifennu amdano, yn cynnwys sgrifennu cwestiynau cyfweliad. Wedyn fe ddysgwch chi sut i holi pobol a chael hyd i gerddoriaeth. Yn olaf cewch help i roi hyn at ei gilydd fel pecyn gan ddefnyddio desg gymysgu a meddalwedd Myriad. Ar y diwedd yn ôl pob tebyg bydd demo byr eich sioe radio eich hun gennych. Does dim angen unrhyw brofiad blaenorol.

Sadwrn

Ymladd ffilm a styntiau

Lleoliad: Preseli
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 13:30 – 13.55pm; 14:00 – 14:25; 14:30 – 14:55

Dan arweiniad: Flashing Blades Stunt and Combat Team
Llefydd: 10
Categori: Ffilm

Yn ystod y gweithdy yma byddwch yn gwylio pobol yn cael eu saethu, yn cael curfa, yn cael eu trywanu – heb gael eu brifo. Wedyn fe ddysgwch chi hanfodion ymladd heb arfau a gweithio’n ddiogel gydag arfau i ffilmiau a’r theatr.Mae Rick Manning yn drefnwr styntiau ac ymladd yn y diwydiant ffilmiau ers ugain mlynedd. Ymhlith ei gredydau mae Rob Roy, Gladiator a The Machine.

Sadwrn

Mynd a Dod

Lleoliad: Glanfa
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 16:30 - 17:15

Dan arweiniad: Performance Platfform
Categori: Theatre

I ble’r ydym yn perthyn? Beth yw ein dyfodol?Darn gyffrous wedi ei ddyfeisio gan Performance Platfform sydd yn gweu verbatim a theatr bromenâd er mwyn gofyn y cwestiynau mawr am bobl ifanc a’n rôl o fewn cymdeithas.

Sadwrn

Behind Closed Doors

Lleoliad: TBC
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 19:00 - 20:00

Dan arweiniad: RCT Young & Young Adult Carers
Categori: Ffilm, Celfyddyd Weledol

Rhan o Ŵyl Ffilmiau GŵylGrai. Animeiddiad byr sy’n dangos diwrnod mewn bywyd gofalwyr ifanc. Mae’r teitl yn dod o’r gan wreiddiol sy’n cyfeilio’r animeiddiad chafodd ei ysgrifennu gan y gofalwyr ifanc a’i thiwtoriaid cerddorol.

Sadwrn

Workshop: Nowhere Nunlle

Lleoliad: Rehearsal Room Three
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 11:00 – 12:30; 13:30 – 15:00; 16:00 – 17:30

Dan arweiniad: Mess up the Mess
Llefydd: 10
Categori: Theatre

Rydych wedi cael eich dewis gan yr Eden Project i fynd ar antur gyffrous. Cyfle arbennig i newid eich bywyd a chymryd rhan yn un o lwyddiannau mwyaf dynol ryw! Mae angen poblogi paradwys ar y blaned ‘Nunlle’. Byddwch yn derbyn hyfforddiant arbenigol am y gofod ac yn datblygu sgiliau angenrheidiol megis cyfathrebu a datrys problemau, cyn mynd ar daith ar y Starship Mimosa. Mae yna fyd newydd yn aros amdanoch i adael eich marc...a chreu hanes. Mae Nunlle yn berfformiad ymdrochol ac yn gêm. Byddwch yn cymryd rhan mewn gweithdai wrth i chi baratoi ar gyfer eich siwrnai i’r gofod. Yna, byddwch yn perfformio yn y cynhyrchiad gyda’r cast o flaen cynulleidfa.

Sadwrn

If the Shoe Fits

Lleoliad: Weston Studio
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 12:30 - 13:00

Dan arweiniad: Found in the Forest
Llefydd: N/A
Categori: Theatre

A funny and brutally truthful look at what it means to grow up as a rural teen. From buses to safe houses, 'If the Shoe Fits' sees five teenagers using verbatim text and their real-life experiences open up their world, in the hope that it will lead to it becoming a little better.

Sadwrn

Performance: Nowhere Nunlle

Lleoliad: Rehearsal Room Three
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 18:00 - 19:00

Dan arweiniad: Mess up the Mess
Categori: Theatre

Rydych wedi cael eich dewis gan yr Eden Project i fynd ar antur gyffrous. Cyfle arbennig i newid eich bywyd a chymryd rhan yn un o lwyddiannau mwyaf dynol ryw! Mae angen poblogi paradwys ar y blaned ‘Nunlle’. Ymunwch gyda ni ar y Starship Mimosa wrth i ni fynd ar daith i ddyfnderoedd y gofod. Mae Nunlle yn archwilio i themau amrywiol gan cynnwys cymuned, yr amgylchedd, y gwir a chelwydd, ac yn cynnwys cerddoriaeth, comedi, theatr gorfforol, gemau a digon o gyfle i gael hwyl.

Sadwrn

Cymdeithas Beirdd GŵylGrai

Lleoliad: Radio Platfform
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 17:30 - 18:30

Dan arweiniad: Alice Swatridge, Chloe Wilson
Categori: Llenyddiaeth a'r Gair Llafar

Dewch i glywed gwaith rhai o feirdd ifainc mwyaf bywiog a beiddgar Cymru.Profedigaeth, pryder, anorecsia, cymhathu. Dydyn ni ddim ar ein pennau’n hunain. Mae gan Alice a Chloe y gwroldeb i rannu eu profiadau ar du min bywyd, yn ogystal â dyddiau da, drwy farddoniaeth angerddol a rhyddiaith wefreiddiol.

Sadwrn

Gwobrau Bendigeidfran (A Fo Ben Bid Bont)

Lleoliad: Neuadd yr Urdd
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 19:00 - 20:00

Dan arweiniad: The RawFfest Film Council
Llefydd: N/A
Categori: Ffilm

Ers talwm byd (wel, am saith o’r gloch), mewn pictiwrs ymhell bell i ffwrdd (rownd y gornel a dweud y gwir) mae criw o wneuthurwyr ffilm gwrthryfelgar yn ymrafael yn erbyn ymerodraeth ysgeler benthyciadau myfyrwyr a swyddi mewn tafarnau coffi i wneud ffilmiau fydd yn dwyn rhyddid yn ôl i’r Llwybr Llaethog.

Sadwrn

Roll for Remission

Lleoliad: Japan Room
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 13:30 - 14:30

Dan arweiniad: Cwmni Ennyn Awaken Productions
Categori: Theatre

Mae’r darn yma sydd wedi’i ddyfeisio yn dilyn pedwar cymeriad ar eu taith drwy driniaeth canser. Mae’n stori gwroldeb a chyfeillgarwch mewn dau fyd, lle mae brwydro yn erbyn dreigiau’n haws na brwydro yn erbyn canser. Mae’r gynulleidfa’n rholio deis enfawr i benderfynu pa lwybrau mae’r cymeriadau’n eu dilyn – mae pob perfformiad yn wahanol!  Darn llawn chwerthin, dagrau ac uwchlaw popeth - gobaith.

Sadwrn

The Ceasefire Babies

Lleoliad: Stiwdio Weston
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 15:00 - 16:00

Dan arweiniad: Aberystwyth Arts Centre Youth Theatre
Llefydd: N/A
Categori: Theatre

Description (a couple of sentences including specifics such as age-group) Wedi’i seilio ar yr Helyntion yng Ngogledd Iwerddon, mae’r ddrama ddiarbed yma’n chwilio sut y gellir trosglwyddo trawmâu i’r genhedlaeth nesaf. Mae Mikey newydd ddod allan o ganolfan gadw ieuenctid a bellach nid yw’n cytuno â barn ei chwaer Jamie sydd am ddial cam y dyn roedd ei thad gynt.

Sadwrn

Y personol ar goedd

Lleoliad: Y Llyfrgell (Ystafell Sony)
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 16:00 - 17:30

Dan arweiniad: Natasha Borton and Voice Box
Llefydd: 10
Categori: Llenyddiaeth a'r Gair Llafar

Cadw’n fyw yn y cof eich profiadau personol dihafal trwy’u gweddnewid yn farddoniaeth rymus. Mae Natasha’n frwd dros y gynneddf sydd gan farddoniaeth i ymrymuso pobol ifanc a newid ein barn. Wedyn gall y cerddi personol hyn fod ar goedd yn y Slam Barddoniaeth heno. Rhydd Natasha gymorth i chi fagu’r hyder i siarad o flaen tyrfa o bobol. Mae Natasha Borton yn fardd perfformio blaenllaw a rhedodd ddigwyddiadau i NTW Democracy, Mouthy poets a Gŵyl Ymylon Caerdydd.

Sadwrn

Rhoi Cynnig ar y Comics

Lleoliad: Ystafell Sony
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 13:30 - 15:00

Dan arweiniad: Edward Lee 
Llefydd: 12
Categori: Llenyddiaeth a'r Gair Llafar

I’r dim i’r chwilfrydig na ddarllenodd erioed lyfr comics yn eu hoes, a’r selogion pybyr sydd am ddysgu’r grefft, bydd Rhoi Cynnig ar y Comics yn cynnig gweithdy rhagarweiniol ar sut i sgrifennu llyfrau comics. Wedi’i lunio i fod yn gydnaws â’r rheini sy’n newyddianod sgrifennu ochr yn ochr ag awduron mwy profiadol sydd am roi cynnig ar rywbeth newydd, bydd y gweithdy’n cychwyn â mynegai crai’r elfennau sy’n llunio tudalen llyfr comics a fformadu sgript llyfr comics, cyn symud i feysydd sy’n cynnwys chwarae â fformat, techneg ac arddull, trafod y berthynas rhwng yr awdur a’r artist, a sgrifennu eich sampl sgript llyfr comics eich hun.Yn heigio gan bethau gweledol, llyfrau a argymhellir, dadansoddiadau awduron a llyfrau comics i fodio drwyddyn nhw, ewch iddi ar eich pen!Mae Edward Lee yn sgrifennu i Buzz Magazine a The Sprout, yn gyflwynydd yn Radio Platfform, yn fyfyriwr gradd Sgriptio Ffilmiau ac Astudiaethau Ffilm, ac mae pawb sy’n ei nabod yn taeru bod llyfrau comics yn chwilen yn ei ben.

Sadwrn

The Pitchforks, Al Moses a rhagor i’w cadarnhau

Lleoliad: Stwidio Weston
Dyddiad: Sadwrn 19 Awst, 2017
Amser: 20:00 - 22:30

Categori: Cerddoriaeth

Partner:
Gyda chefnogaeth gan Anthem

Hyrwyddwyr Ifainc yn cyflwyno dau fand newydd gyda’r mwyaf cyffrous yng Nghymru. Mae’r Pitchforks ar drothwy pethau mawr drwy gydol 2019 a’r tu hwnt. Roc indi cyflym a ysbrydolwyd gan pync ydi’u pethau nhw, maen nhw’n rhan o BBC Horizons 12 eleni, ac eisoes wedi dod yn un o ffefrynnau’r troellwr Radio 1, Huw Stephens. Yn ddiweddar roedd Clwb Ifor Bach dan ei sang i weld Al Moses. Yn chwarae’n fyw, maen nhw’n codi’r gwyllt a chafodd eu sengl début ‘I Want More’ ei chwarae ar yr awyr ledled gwledydd Prydain. A rhagor o actau i’w cadarnhau. Ystod Oedran: 16+

Sul

Well Iawn Pop Up

Lleoliad: Glanfa
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: 11:00 - 15:30

Dan arweiniad: Mess up the Mess
Categori: Celfyddyd Weledol

Shwd wyt ti? Wedi’i ysbrydoli gan siapiau a ffurfiau coed, mae’r gosodiad llachar yma yn eich gwahoddi i ymuno mewn gweithgareddau lles creadigol. Chwaraewch gêm o amynedd emoji i adlewyrchu ar eich hwyliau, neu trïwch wên newydd gyda’n Ymgynghorydd Gwên.

Sul

Exhibition: Young Migrant and Welsh

Lleoliad: TBC
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: All day

Dan arweiniad: Ethnic Minorities & Youth Support Team Wales
Categori: Celfyddyd Weledol

Arddangosfa o fideos, ffotograffiaeth a phaentio sy’n archwilio hunaniaeth, treftadaeth a beth mae’n golygu i fod yn ifanc, ymfudwr a Chymraeg. Mi fydd na sialens ffotomarathon i chi ychwanegu eich hunaniaeth chi i’r prosiect, wrth greu a chymryd llun.

Sul

Exhibition: Hwb Bwb

Lleoliad: Glanfa
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: 11:00 - 15:30

Dan arweiniad: Menai Rowlands a Hwb Bwb
Categori: Celfyddyd Weledol

Partner:
CWYVS

Gosodiad uchelgeisiol sy’n archwilio lles ac iechyd meddwl. Wedi'i chreu gan artistiaid ifanc 14-25 oed o Ogledd Cymru.

Sul

Syrcas i’r Strydoedd 

Lleoliad: Y tu allan i Ganolfan Mileniwm Cymru, y lleoliad i’w gadarnhau
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: 11:00 - 12:30

Dan arweiniad: NoFit State Circus
Llefydd: N/A
Categori: Syrcas

Ar ôl llwyddiant eu sioe dan do Circus Mundi, mae Syrcas Ieuenctid NoFit State yn llawn cyffro o fynd â’u sgiliau i’r strydoedd. Dan arweiniad John Beedell (Desperate Men), bu Syrcas Ieuenctid NFS yn myfyrio uwch eu pryderon a’u dyheadau, ac yn canolbwyntio ar fagu ymwybyddiaeth o’r gynulleidfa a’u hamgylchfyd. Dyma sioe ar ei phen ei hun. Byddwch yn barod am reid colli cylla!

Sul

Radio Platfform

Lleoliad: Radio Platfform Studio
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: 11:00 - 22:00

Dan arweiniad: Radio Platfform
Categori: Ffilm

Platfform ar fynd yn fyw drwy gydol yr w^yl. Bydd yna restrau chwarae yn cynnwys ein perfformwyr, cyfweliadau â gwesteion arbennig, ac adroddiadau’r newyddion diweddaraf. Piciwch i mewn pryd mynnwch chi i weld sut mae gorsaf radio’n rhedeg.

Sul

Hiraeth

Lleoliad: Ystafell Ymarfer 3
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: 11:30 - 12:30

Dan arweiniad: Sparc Valleys Kids
Categori: Theatre

Mae hiraeth yn y môr a'r mynydd maith, Mae hiraeth mewn distawrwydd ac mewn cân... Bu Sparc yn gweithio gyda grŵp newydd o bobol ifanc i ddyfeisio darn o theatr sy’n chwilio themâu hiraeth, perthyn, ymladd a ffoi. Gweithdy perfformio ydi ‘Hiraeth’, sy’n gofyn y cwestiwn: Pam rydym yn dewis aros neu adael?

Sul

Sioe ffaswn: Rwy’n Dylunio Breuddwydion

Lleoliad: Stiwdio Western
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: 15:00 - 15:30

Dan arweiniad: N/A
Llefydd: N/A
Categori: Ffasiwn

"I don't design clothes. I design dreams," meddai Ralph Lauren. Mae’r sioe ffasiwn yma’n dangos beth mae pobol ifanc yn breuddwydio amdano’n awr. Bydd yn cynnwys dillad wnaed yn ystod yr ŵyl.

Sul

National Youth Wind Orchestra of Wales

Lleoliad: Neuadd Hoddinott 
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: 15:30 - 17:30

Dan arweiniad: National Youth Arts Wales
Llefydd: N/A
Categori: Cerddoriaeth

In partnership with National Youth Arts Wales we are proud to present the National Youth Wind Orchestra of Wales as our final performance of the festival. Some of Wales’ most talented young musicians will perform a varied programme of fantastic music that will enthuse and inspire!

Sul

Cheese!

Lleoliad: Glanfa
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: 13:30 - 15:00

Dan arweiniad: Telemachus
Categori: Theatre

Mae Llygod Coedwig Grimms ar berwyl i brofi y gallan nhw fod yn sêr y sioe, ar ôl i’r cyfarwyddwr beidio â’u castio ….ETO FYTH!Smuda hi Brieonće! Hidiwch befo Paris Stilton!Dan ysbrydoliaeth yr arwyr Hollywood hyn, mae’r llygod yma’n eich gwahodd chi i sboncio ar ‘Deithiau’r Caws Mawr’ i gael tamaid o be sy ar fynd! Gwae’r Caerffili o ffili’i weld.Dychmygwyd, crëwyd a pherfformiwyd y perfformiad promenâd yma gan Telemachus, Theatr Ieuenctid Caerdydd Hijinx i bobl ifanc 16-24 oed.

Sul

The Thermidorians

Lleoliad: Rehearsal Room Three
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: 14:00 - 14:40

Dan arweiniad: Volcano Youth Company
Categori: Theatre

A gathering of young men and women while away their time drinking, dancing and reading revolutionary tracts. Volcano Youth Theatre is well-known for its physical, risk taking performances. They make funny, adventurous theatre from whatever intrigues, infuriates or inspires young people. www.volcanotheatre.co.uk

Sul

Bard in the Bay

Lleoliad: Stiwdio Weston
Dyddiad: Sul 20 Awst, 2017
Amser: 12:30 - 13:00

Dan arweiniad: Media Academy In the Bay
Llefydd: N/A
Categori: Theatre

Y perfformiad cyntaf erioed gan gwmni theatr ieuenctid newydd ‘Yn y Bae’!Yn cynnwys pobl ifanc 16-25 oed o amrywiaeth eang o gefndiroedd, mae’r cylch yn cyfarfod nos Lun yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Darn newydd ydi Bard in the Bay a grewyd gan y grw^p a’r cyfarwyddwr Chelsey Gillard yn rhoi stondin i’w hagwedd nhw ar destun clasurol.