25 - 28 Ebrill 2019 | Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

RawFfest - Youth Arts Festival

Tocynnau

Tocynnau

Mae tocynnau ar gyfer GŵylGrai 2019 ar werth yn awr!

Tocynnau penwythnos yr ŵyl £20

Mae tocyn penwythnos yn cynnwys mynediad i’r holl weithgareddau, digwyddiadau, perfformiadau a gweithdai* am bedwar diwrnod.  I bobol ifanc 14 -25 oed y mae’r ŵyl.  Prynwch nawr

Tocynnau diwrnod

Mae nifer fach o docynnau diwrnod ar gael:

Iau 25 Ebrill              18:00 - 22:30         £5  Prynwch nawr

Gwener 26 Ebrill       11:00 - 18:00         £5  Prynwch nawr

Gwener 26 Ebrill       11:00 - 22:30         £10 Prynwch nawr

Sadwrn 27 Ebrill        11:00 - 18:00        £5  Prynwch nawr

Sadwrn 27 Ebrill        11:00 - 22:30        £10 Prynwch nawr

Sul 28 Ebrill               11:00 - 15:30        £5  Prynwch nawr

Mae tocyn diwrnod yn cynnwys mynediad ar y diwrnod penodol i’r holl weithgareddau, digwyddiadau, perfformiadau a gweithdai.* Ar gyfer pobol ifanc 14 – 25 oed.

*Gweithdai

Bydd gofyn cadw lle ar rai gweithdai cyn yr ŵyl, gan mai hyn a hyn o lefydd sydd yna.  Anfonwn ragor o fanylion atoch chi ynghylch sut i gadw lle mewn gweithdai yn nes at yr ŵyl.

Bwrsariaethau

Cewch wybod rhagor yma.

Gofynion mynediad

Mae arnom eisiau gwneud yr ŵyl yma mor ddifyr a chynhwysol ag y bo modd. Cofiwch sôn wrthym am unrhyw anghenion mediad penodol pan fyddwch yn codi tocynnau fel bod gennym amser i wneud trefniadau.

Rhagor o gwestiynau? Rhowch gynnig ar ein tudalen wybodaeth.